Projekti
Bilde

Maija vidū uz otro semināru “Cilvēku ar invaliditāti integrēšana sociālajā vidē. Sociālās un starpkultūru aktivitātes vietējā un Eiropas līmenī” Polijā, Vodzislavā (Wodzisław) tikās projektā iesaistīto valstu – Latvijas (Jelgavas novada pašvaldība), Zviedrijas (Sormlandes apgabals), Vācijas (Reklinghauzena) un Polijas (Vodzislavas rajons) pārstāvji.

Galvenās semināra un pieredzes apmaiņas tēmas bija cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušana sabiedrībā, vides pieejamības veidošana, sociālā uzņēmējdarbība un nodarbinātība, kā arī vietējās iniciatīvas kopienas dzīves uzlabošanai.

Pirmajā dienā pasākuma oficiālajā atklāšanā un seminārā, kas notika pāvesta Jāņa Pāvila II vārdā nosauktajā sociālajā centrā, tika sniegts ieskats esošajā situācijā cilvēku ar invaliditāti jomā Polijā, tāpat semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanu izglītības sistēmā, biedrību darbu kopienu iniciatīvu veicināšanā un atbalsta sniegšanā ģimenēm. Sociālajā centrā šobrīd uzturas 218 cilvēki, t.sk., 162 seniori un 56 cilvēki ar invaliditāti vecumā no 31 līdz 96 gadiem. Centrs piedāvā dzīvesvietu, aprūpi un atbalsta funkciju jeb nodarbinātības terapiju. Šajā gadā maksa ir noteikta 3847.13 zloti mēnesī (jeb apmēram 870 eiro). Centrā pieejami dažādi pakalpojumi – frizieris, kafejnīca, bibliotēka, veikals, tiek piedāvātas daudzveidīgas brīvā laika aktivitātes, kultūras un izglītojoši pasākumi, fizikālā terapija, rehabilitācija. Līdztekus atrodas nodarbinātības terapijas darbnīcas, kurās notiek cilvēku ar invaliditāti prasmju un spēju piemērošana ikdienas dzīvei – sākot ar iepirkumu plānošanu un ēst gatavošanu, dažādiem ikdienas darbiem, līdz darbnīcām, kurās gatavo visdažādākos izstrādājumus, tādējādi veicinot pamatprasmju apgūšanu dzīvei. Šīs terapijas darbnīcas pieejamas arī cilvēkiem ar dažādām atkarībām, kuri centrā gan neuzturas, bet to apmeklē.

Vizītes laikā projekta dalībniekiem bija iespējams apmeklēt vienu no lielākajiem sociālajiem uzņēmumiem Polijā. Tā nosaukums ir “Būt kopā!” un vienlaicīgi tas sastāv no asociācijas un biedrības, kas Polijā ir atšķirīga statusa organizācijas. Asociācija ir dibināta 1996.gadā ar mērķi radīt alternatīvas iespējas cilvēkiem grūtās dzīves situācijās. Šobrīd šo divdesmit gadu laikā ir radīta aprūpes un integrācijas sistēma cilvēkiem ar problēmām vai krīzes situācijās. Asociācijai ir piecas programmas un septiņas atrašanās vietas – ēkas viņi saņem no pilsētas pašvaldības, sākotnēji pamestas un nolaistas. 1997.gadā kā pirmo asociācija nodibināja dienas centru “Kontakts” cilvēkiem krīzes situācijās (atkarības utml.). tajā ir pieejama psihologa, juridiskā palīdzības, dažādas darbnīcas (foto, mākslas, teātra un citas). 1999.gadā dibināts centrs vardarbībā cietušiem cilvēkiem (pārsvarā sievietēm un bērniem), kurā arī pieejama psihologa palīdzība un diennakts telefona krīzes līnija. Kā nākamais nāca lūgums no vietējās pašvaldības (Cieszyn) veidot sistēmu bezpajumtnieku atbalstam. Tā kā šī pašvaldība atrodas netālu no robežas ar Čehiju, pārmaiņu gados, kad cilvēki palika bez darba, izplatīta kļuva alkohola kontrabanda un no tās izrietošās problēmas – atkarības, mājokļa zaudēšana. Sociālās izglītības centrs tika veidots kā kopiena bezpajumtniekiem, mācoties no Skandināvijas valstu, īpaši Dānijas pieredzes. Tā atjaunošanā iesaistījās paši bezpajumtnieki, daudzi no tiem bija kvalificēti meistari. Šajā centrā var uzturēties līdz 30 cilvēkiem, un sociālais darbinieks tajā uzturas tikai noteiktu laiku, pārējā laika centra apsaimniekošanu un kārtību tajā uzticot pašiem iemītniekiem. Centrā ir nelielas darbnīcas – galdniecības, metālapstrādes, mākslas un šūšanas, kur iemītnieki izgatavotos izstrādājumus pārdod, gūstot nelielus ienākumus. Tāpat asociācija vada centru mātēm grūtniecēm vai mātēm ar maziem bērniem. Visi centri darbojas kā kopienas, iesaistoties pašiem to iemītniekiem, līdz ar to veidojot māju un piederības sajūtu un samazinot uzturēšanas izmaksas, jo nav nepieciešama diennakts sociālā darbinieka un citu darbinieku klātbūtne. Asociācijas darbā palīdz 50 – 150 brīvprātīgie, darbojoties gan centros, gan tādās programmās kā “Vecākais brālis – vecākā māsa”, “Senior, tu neesi viens” un citas. Savukārt biedrība ir tā, kas uzņemas uzņēmējdarbības risku un 2006.gadā kā projekta partneris startēja pašvaldības izstrādātā projektā uzņēmuma izveidei. Ar ES finansējumu tika atjaunotas 9 ēkas, kurās šobrīd notiek ražošana un pakalpojumu sniegšana. Līdztekus ķīmiskajai tīrītavai, veļas mazgātavai un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ir nodibināta ražotne WELLDONE, kurā tiek ražotas kvalitatīvas un vērtīgas preces. Ideja pirmajam izstrādājumam radās Polijas un Izraēlas mākslas studentu kopīgās darbnīcās, un tālāk tās tika attīstītas katrā no valstīm. WELLDONE ražo koka Ziemassvētku eglīti, kura pārējā laikā transformējama par trīs svečturu komplektu. Tiek ražoti arī dažādi citi inovatīvi un kvalitatīvi izstrādājumi, piemēram, pūķītis, datorvadu turētājs. Izstrādājumi ar internetveikala palīdzību tiek pārdoti visā pasaulē, gada laikā noiet pieaug par 200%. Visu preču klāstu iespējams aplūkot un pasūtīt saitē.
Viens no pasākumiem, kurā piedalījās semināra dalībnieki, bija integrācijas koncerts, kurā uzstājas pazīstama grupa un piedalās cilvēki ar invaliditāti no tuvākas un tālākas apkārtnes, kopā vairāki simti cilvēku. Tā ir iespēja viņiem būt kopā, dejot, atpūsties, baudīt kopīgu maltīti, piedalīties mākslas darbnīcās.

Līdztekus projekta starptautiskajām aktivitātēm tiek organizētas arī vietējās aktivitātes, par kuru mērķi izvēlēts deinstitucionalizācijas process valstī. Tā pagājušā gada 1. decembrī norisinājās diskusija “Jelgavas novads gatavojas deinstitucionalizācijai”, un šī gada martā – seminārs plašai mērķgrupai, lai sniegtu papildus informāciju par procesa norisi, ieguvumiem un trūkumiem. Nākamais projekta pasākums Jelgavas novadā plānots 7.jūnijā, kad vairākas biedrības un nevalstiskās organizācijas informēs par iespējamiem pakalpojumu veidiem, ko piedāvāt gala saņēmējam, piemēram, atelpas brīdis vecākiem, dienas centri, atbalsta centri, grupu mājas personām ar garīga rakstura traucējumiem, darba prasmju apgūšana specializētās darbnīcās u.c. 
 

Projektu “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” finansē Eiropas Komisijas programma “Eiropa Pilsoņiem”. Projekta Nr. 563300-CITIZ-1-2015-1-DE-CITIZ-NT, ieviešanas laiks: 13.09.2015.-31.07.2017.

Logo