Projekti
Grupas bilde

Maijā uz trešo starptautisko semināru “Eiropa” Vācijā, Reklinhauzenā tikās projekta “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” iesaistīto valstu – Latvijas (Jelgavas novada pašvaldība), Zviedrija (Sormlandes apgabals), Polijas (Vodzislavas rajons) un Vācijas – pārstāvji.

Galvenā semināra un pieredzes apmaiņas tēma bija “Kā dažādas politikas (ES, reģiona, vietējā) ietekmē dzīvi un daudzveidību pašvaldībā”. Šeit tika diskutēts par dažādu valstu problēmām un izaicinājumiem sociālajā jomā caur četru projekta mērķgrupu prizmu – ģimenes ar bērniem, cilvēki ar invaliditāti, bēgļi un migranti, kā arī seniori. Kā atzina Jelgavas novada sociālā dienesta pārstāve, “esot Vācijā un pastaigājot pa pilsētu, biju pārsteigta, redzot lielo cilvēku ar invaliditāti, skaitu, kas pārvietojās motorizētos ratiņos un ar tehnisko palīglīdzekļu palīdzību, iesaistoties sabiedriskajās aktivitātēs un dzīvojot pilnvērtīgu dzīvi. Pārsteidza sakārtotība un vides pieejamība, sarūpētās uzbrauktuves un pacēlāji dzīvojamajās ēkās, pavisam nelielās iestādēs, veikalos un kafejnīcās.”

Interesenta un jaunu pieredzi sniedzoša bija lomu spēle “Modelis – Eiropas Savienība “Integrācija caur izglītību””, kur dalībniekiem bija iespēja iejusties Eiropas Parlamenta darbā, sniedzot ieteikumus un priekšlikumus vienotas izglītības politikas nepieciešamībai un ieviešanai Eiropas Savienībā. Dalībniekiem bija iedalītas dažādu politisko grupu, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja, masu mediju, idejas atbalstītāju un noliedzēju lomas.

Tāpat sesijā “Dzīves taka – Sasniegumi – Talanti” dalībnieki tika iepazīstināti ar talantu meklēšanas un atbalstīšanas sistēmu Ziemeļreinas – Vestfālenes reģionā.

Vizītes noslēgumā apmeklējām uzņēmumu HELLA KGaA Hueck & Co, kura laikā guvām ieskatu dažādās arodapmācības programmās, ko piedāvā šis uzņēmums, īpašu uzmanību vēršot uz pusaudžiem ar dažādiem traucējumiem.

Projektu “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” finansē Eiropas Komisijas programma “Eiropa Pilsoņiem”. Projekta Nr. 563300-CITIZ-1-2015-1-DE-CITIZ-NT, ieviešanas laiks: 13.09.2015.-31.07.2017.

attels