Projekti
Piešķir līdzfinansējumu Lielvircavas baznīcas zvanu torņa atjaunošanai

Jelgavas novada dome atbalstījusi lēmumprojektu, kas paredz piešķirt līdzfinansējumu Lielvircavas baznīcas zvana torņa iekštelpu atjaunošanai.

Lielvircavas baznīca ir Latvijas 16.gs arhitektūras piemineklis, kas ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis, par kuru rūpējas Vircavas Evaņģēliski Luteriskā draudze. Baznīcas mantojuma vērtība ir ne tikai tās izskatā, bet arī visu tā sastāvdaļu viengabalainībā, kas kopā veido unikālu savu laiku būvniecības tehnoloģijas produktu.

Zvana torņa iekštelpu atjaunošana plānota Lauku atbalsta dienesta apstiprinātā projekta “Lielvircavas baznīcas torņa iekštelpas vienkāršota atjaunošana” ietvaros, paredzot esošo detaļu atjaunošanu, lai zvanu torņa iekštelpas saglabātu kā apskates objektu apmeklētājiem. Projekta kopējās izmaksas ir 10835,22 eiro, no kurām 9751,70 eiro ir publiskais finansējums un 1183,52 eiro - pašvaldības līdzfinansējums.

„Baznīcā katru gadu tiek paveikts kāds svētīgs darbs. Pirms vairākiem gadiem tika veikts jumta ieseguma remonts, nepilnus divus gadus atpakaļ ar LEADER projekta finansējumu  - baznīcas jumta atjaunošana, pērn uzstādītas baznīcas norādzīmes un izgatavots baznīcas stends. Šobrīd baznīcā norit kosmētiskais remonts – sienām noņem krīts kārtu pirms krāsošanas. Protams, tas sagādā sava veida neērtības kā jau ikvienā remontā. Tiklīdz šie darbi noslēgsies, aizsāksim darbu pie baznīcas zvana torņa iekštelpu atjaunošanas - tiks pielaboti griesti, nomainīti logi. Pašlaik ir iecere torņa daļā izveidot fotogrāfiju muzeju vai izstādi, kas būtu apskatāma trīs stāvos. Raugoties vēl tālāk nākotnē, baznīcai būtu jānomaina zvans, piektajā stāvā jānomaina elektrības vadi, jāsiltina bēniņi un nepieciešama arī jauna krāsns. Darba baznīcā ir daudz, bet tikai soli pa solim – gan ar projektu finansējumu un pašvaldības palīdzību izdodas daudz ko paveikt, turklāt arī vietējie iedzīvotāji pēc labākās sirds nāk un iesaistās gan remontdarbos, gan kārtības uzturēšanā baznīcā” komentē Vircavas Evaņģēliski Luteriskās draudzes mācītājs Jānis Tālums.

Vircavas Evaņģēliski Luteriskā draudze savu darbību atsāka 1993.gadā un par saviem līdzekļiem uzsāka baznīcas atjaunošanu. Šobrīd tajā ir 150 draudzes locekļi, kas Latvijas mērogā vērtējama kā vidēja lieluma draudze. Baznīcā regulāri norit dievkalpojumi, reliģiska rakstura aktivitātes, kas nozīmīgas dažādu kristīgo konfesiju pārstāvjiem, tāpat ir regulāri koncerti, atmējot gan reliģiskus, gan valsts nozīmes svētkus, piemiņas un atceres dienas. Turklāt Lielvircavas baznīcu apmeklē arī citu novadu draudzes, kas katru gadu paplašinās.

 

* Projekts Nr. 19-06-AL03-A019.2202-000002 “Lielvircavas baznīcas torņa iekštelpas vienkāršota atjaunošana” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētāsLatvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros un projekta realizācijas laiks ir no 2019.gada jūlija līdz 2020.gada janvārim.