Sociālā joma
Piešķirts līdzfinansējums 10 bērnu un jauniešu nometņu organizatoriem

Jelgavas novada pašvaldība, atsaucoties uz valsts piedāvāto programmu “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanā”, kas piešķir naudu pašvaldībām bērnu un jauniešu vasaras nometnēm vēl šajā vasarā, aicināja pieteikties ikvienu interesentu - potenciālo nometņu organizētāju, kas šajā vasarā vēlētos organizēt nometnes jaunizveidotā Jelgavas novada bērniem un jauniešiem. Valsts izstrādājusi šo programmu, lai palīdzētu bērniem un jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sociāli emocionālās krīzes sekas, atjaunotu komunikācijas, saskarsmes prasmes un atgūtu iekavēto savu talantu un prasmju attīstīšanu. Programmas ietvaros tika saņemti 10 pieteikumi – septiņi no Jelgavas novada pašvaldības dibinātajām iestādēm un trīs no nevalstiskām organizācijām (NVO). Konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija nolēma atbalstīt visus pieteikumus.

2021.gada vasaras brīvlaikā programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai”  ietvaros ar mērķi nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, lai veicinātu to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, tiks organizētas šādas skolēnu  nometnes:

Nr.

Organizators

Nometnes veids

Nometnes nosaukums

Norises laiks

Dalībnieku skaits

Nometnes mērķi

1.

Sesavas pamatskola

Dienas  nometne

“Izaicinājums sev”

26.07-30.07

20

Patriotiskā audzināšana – sevis apzināšana un pilnveidošana caur āra dzīves  elementiem

2.

Biedrība “Caritas”

Dienas  nometne

“Vasarnīca”

26.07-31.07

20

Brīvdabas nometne. Sportiskās aktivitātes, dažādi radoši un veiklības uzdevumi. Dabas pētīšana un vērošana. Aktivitātes līdzsvara atgūšanai un uzmanības noturības veicināšanai

3.

Biedrība “Caritas”

Dienas  nometne

“Vasarnīca”

2.08-7.08

20

4.

Biedrība “Caritas”

Dienas  nometne

“Vasarnīca”

9.08- 14.08

20

5.

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola

Diennakts nometne

“Izkrāso pasauli”

16.08-22.08

50

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem tiek dota iespēja iepazīt mākslas un mūzikas pasauli caur radošām darbnīcām, plenēriem, kultūrvēsturiskiem objektiem un mūzikas instrumentu spēli.

6.

Ozolnieku sporta skola

Diennakts nometne

Vieglatlētika – vispārīgā fiziskā sagatavotība

09.08-13.08

20

Vispārējas fiziskās sagatavotības nometne bērniem, kuru ikdiena cietusi no Covid-19 pandēmijas. Sporta, aktīvās atpūtas un  vieglatlētikas popularizēšana bērnu un jauniešu vidū

7.

Jelgavas novada Sporta centrs

Diennakts nometne

“Ātrāk, augstāk, tālāk!”

02.08-6.08

25

Nometne Jelgavas novada sporta centra audzēkņiem, kuri apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu vieglatlētikā

8.

Jelgavas novada Sporta centrs

Diennakts nometne

 “Cerību stariņš”- sporta nometne brīvajā cīņā

26.07-30.07

20

Nometne Jelgavas novada sporta centra audzēkņiem, kuri apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu brīvajā cīņā.

9.

Jelgavas novada Sporta centrs

Dienas

“Cerību stariņš” - sporta nometne vieglatlētikā

26.07-30.07

20

Nometne Jelgavas novada sporta centra audzēkņiem, kuri apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu vieglatlētikā.

10.

Jelgavas novada Sporta centrs

Diennakts nometne

“Dzīvo zaļi!”

16.08-20.08

16

Nometne Jelgavas novada sporta centra audzēkņiem, kuri apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu orientēšanās sportā.