Izglītība Projekts

Nordplus programmas projekta Nr. NPJR-2023/10155 “Inclusion from the very start” ietvaros Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” pedagogi no š.g. 17. līdz 28. septembrim viesojās pie partneriem Somijā, Loimaa, lai piedalītos kolēģu ēnošanas un labās prakses pārņemšanas aktivitātēs.

Divu nedēļu garumā PII “Zīlīte” pedagogi, vērojot kolēģu darbu un piedaloties dažādās uzņemošās iestādes organizētajās aktivitātēs, iepazina iekļaušanas jautājumu īstenošanas praksi Somijā, lai veicinātu labāku problēmas izpratni, sekmētu jaunu profesionālu darba rīku sagatavošanu un paaugstinātu iekļaušanas kvalitāti pašu iestādē. 

Detalizētāk par īstenotajām aktivitātēm un gūto pieredzi stāsta PII “Zīlīte” pedagogi Laura Lapiņa un Dace Kauliņa: "Mūsu brauciena mērķis bija dalība darba vērošanas pasākumos Loimas Evanģēliskās tautas vidusskolas bērnu pieskatīšanas centrā, lai iepazītu agrīnās bērnības īpatnības un iekļaušanas īstenošanas praksi Somijā, kā arī dalītos profesionālajā pieredzē un labās prakses piemēros.

Centrs izveidots ar mērķi atbalstīt bēgļu vecākus, kuriem nepieciešams apmeklēt valodas kursus, lai integrētos sabiedrībā, respektīvi, pildīt bērnu pieskatīšanas un integrēšanas funkciju, kamēr vecāki mācās. Mobilitātes ietvaros, sadarbībā ar divām Somijas pedagoģēm, tika veikts pedagoģiskais darbs ar astoņiem bērniem, no kuriem trīs bija ar īpašām vajadzībām, seši ukraiņi, viens turks un viens bērns - no Apvienotajiem Arābu Emirātiem. No rīta sagaidījām bērnus āra pagalmā, pēc tam, ņemot vērā bērnu individuālās vajadzības un telpu noslogotību, sadalījām bērnus apakšgrupās iekštelpās, lai viņi varētu brīvi rotaļāties ar telpās atrodamajām rotaļlietām, veikt aplicēšanas darbus pedagoga vadībā, piedalīties rīta aplī, papildinot vārdu krājumu somu valodā. Pēc nepieciešamības, atbalstot somu kolēģes, sniedzām atbalstu bērnu emociju pašregulācijā.

Iekļaušana izpaudās ne tikai bērniem ar īpašām vajadzībām, bet arī atšķirīgas valodas, kultūras un etniskās piederības integrēšanā. Secinājums - lai pilnvērtīgi realizētu bērna iekļaušanu vidē, nepieciešams izvērtēt viņa vajadzības un katram tās ir atšķirīgas. Nav vienotas formulas visiem. Lai bērns justos ērti, svarīgs ir telpu un cilvēkresursa faktors, nodrošinot pēc nepieciešamības pielāgotus apstākļus: klusumu, gaismu, tumsu u.tml. Tikpat nozīmīga ir trīspusējās sadarbības veidošana starp iestādi, vecākiem un pedagogiem, lai vienotos par kopīgo un galveno - bērna vajadzībām, viņa prasmju attīstību un rezultātā - pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā."

Nordplus projekta logo

“Inclusion from the very start” ir 1 gadīgs Nordplus programmas mobilitātes projekts, kura mērķis ir ir paaugstināt darba kvalitāti iekļaušanas jautājumos agrā bērnībā, pamatojoties uz adaptētas labās prakses piemēriem Somijas un Latvijas lauku apvidos. Vairāk informācijas par projektu skatīt šeit.