Statuss:
Īstenošanā
  • Projekta numurs: NPJR-2023/10155
  • Ieviešanas laiks: 01.08.2023 – 31.08.2024
  • Projekta mērķis ir paaugstināt darba kvalitāti iekļaušanas jautājumos agrā bērnībā, pamatojoties uz adaptētas labās prakses piemēriem Somijas un Latvijas lauku apvidos.

 

Finansējuma piešķīrējs: Nordplus programma

Piešķirtais finansējums: 51 490,00Eur (kopējais)

Projekta vadošais partneris: Loimaa Evangelical Folk High school (FI)

Sadarbības partneri: PII “Bitīte”, PII “Podziņa”, PII “Zīlīte”, “Cozy nest” (FI), PII “Pūcīte”, PII “Namiņš”, “Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde”

Projekta mērķgrupa: pirmsskolas pedagogi, iestādes

Projekta aktivitātes: mobilitātes starp partneriem, kas veicinās dalībnieku, viņu pārstāvēto institūciju, kā arī ieinteresēto institūciju attīstību

Projekta uzdevumi:

  1. atrast un atpazīt iekļaušanas labās prakses piemērus darbā ar maziem bērniem no Somijas un Latvijas lauku apvidiem;
  2. realizēt plānotās mobilitātes un aprakstīt un prezentēt gūto pieredzi darbā ar bērniem, vecākiem un citiem partnerorganizācijas darbiniekiem;
  3. atrast partneru īstenoto labo prakšu aprobācijas modeļus;
  4. izmēģināt un ieviest jaunus darba rīkus projektā iesaistītajās organizācijā;
  5. strādāt pie sadarbības attīstības un jaunām projektu idejām;
  6. dalīties ar informāciju par projektu un tā rezultātiem ar plašāku auditoriju.

Sagaidāmie rezultāti:

Mobilitāšu dalībnieku aktīva dalība plānotajās aktivitātēs un zināšanu un pieredzes uzkrāšana par iekļaušanas jautājumiem agrā bērnībā. Sagaidāms, ka pedagogu profesionālā un individuālā izaugsme būs galvenais projekta rezultāts, kas, savukārt, pozitīvi ietekmēs pārstāvēto iestāžu darba kvalitāti.

Publicitāte: