Novada ziņas
Zalenieku KN

Ieguldot vairāk nekā divus miljonus eiro, plānots pārbūvēt Zaļenieku pagasta kultūras namu. Lai realizētu pārbūves projektu, Valsts kasē tiks lūgts aizņēmums 1,5 miljonu eiro apmērā. Ja aizņēmumu apstiprinās, pārbūvi iecerēts uzsākt jau šogad.

Zaļenieku pagasta kultūras nams jeb agrākais biedrības nams ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, tāpēc pārbūves pamatā ir ēkas vēsturisko vērtību saglabāšana.

Ēkas vecajai daļai plānota fasādes atjaunošana, vēsturisko koka logu restaurācija, atjaunojot to vēsturisko izskatu, esošo pakešu logu vietā iecerēts likt koka logus, pārplānojot sanitārtehnisko mezglu, tiks izveidota tualete cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pagalma pusē esošo piebūvi paredzēts paplašināt līdz otrajam stāvam – zālei. Ēkas pirmajā stāvā tiks izveidota ģērbtuve, dušas telpas un tualete. Telpās veiks kosmētisko remontu un grīdas seguma nomaiņu, kā arī pirmā stāva grīdas seguma siltināšanu. Galvenajām kāpnēm uzstādīs jaunus koka lenterus.

Ēkas jaunajā daļā  - pirmajā stāvā saglabās esošo telpu plānojumu, savukārt otrajā stāvā paredzēts apgūt neizbūvētās telpas, ierīkojot tur kabinetus. Telpās tiks veikts kosmētiskais remonts, kamerzālei plānots izveidot nelielu skatuves daļu, vecie koka logi tiks nomainīti pret jauniem, paredzēta ēkas fasādes siltināšana. Esošā plakanā jumta vietā tiks izbūvēts divslīpu jumts.

Teritorijas labiekārtošanas projekta ietvaros plānots demontēt esošos asfaltbetona celiņus un izbūvēt betona bruģakmens celiņus. Tāpat paredzēta teritorijas izlīdzināšana un zāliena atjaunošana. Koku kopšana tiks veikta, ievērojot SIA „Koku eksperts” izstrādāto koku dendroloģisko inventarizāciju un kopšanas pasākumu novērtējumu.

Noslēdzoties iepirkuma procedūrai, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "BILDBERG" ar piedāvāto līgumsummu 1 949 494,94 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

1.jūnija domes sēdē deputāti lēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 1 500 000 eiro apmērā Valsts kasē ar atmaksas termiņu -  30 gadi. Atlikušo projekta realizācijai nepieciešamo summu plānots segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2023. un 2024. gadā.