Projekti
Praktisko zināšanu pilnveide Francijā un Spānijā

Starptautiskā projekta ietvaros marta mēnesī septiņi Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi un 2 prakses vadītāji izmantos Erasmus+ mobilitātes Francijā un Spānijā piedāvātās iespējas apgūt nepieciešamās prasmes.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Augkopība” trīs audzēkņi un prakses vadītāja dosies uz Franciju, lai stažētos augkopības jomā, kas plānota sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādi - EPLEFPA du lot et Garrone Sainte Livrade sur Lot pilsētā. Audzēkņiem paredzēta 19 dienu ilgā prakse. Vienlaicīgi Francijā savu meistarību pilnveidos arī skolas audzēkņu prakses vadītāja (8 dienu mobilitāte).

Savukārt, profesionālās programmas “Elektronika un elektrotehnika”  4 audzēkņi un prakses vadītājs dosies uz Spāniju, lai stažētos elektromehānikas jomā, kas plānota sadarbībā ar organizāciju - European Projects Development Unipesoal Lda. Audzēkņiem paredzēta 27 dienu ilga prakse.

Praksē jaunieši apgūs dažādas darba tirgum noderīgas prasmes gan savai personības pilnveidei, gan arī profesionālai izaugsmei attiecīgi augkopības un elektromehānikas jomās. Ar prakses vadītāja piedalīšanos mobilitātē skola nodrošina, lai arī turpmāk, audzēkņiem prakse Latvijā, tiktu nodrošināta līdzvērtīgā kvalitātē kā Francijā un Spānijā, jo prakses vadītāja funkcijās ir pārraudzīt prakses dienas kārtību, apgūstamās iemaņas un papildus arī pašam apgūt zināšanas un starptautisko komunikāciju Eiropas dimensijā.

Stažēšanās notiek Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības profesionālās izglītības sektora mobilitātes projekta „Praktisko zināšanu pilnveidošana” (Nr.2016-1-LV01-KA102-022504) ietvaros. Projektu finansē Eiropas Komisija.