JNKU
Foto

Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte vērsusies tiesībsargājošās iestādēs pēc tam, kad piektdien  - 7.jūnijā – dienu pēc pašvaldības kapitālsabiedrības “Jelgavas novada komunālais uzņēmums” valdes maiņas atklājusies virkne šķietami apzināti veiktu darbību līdzšinējā valdes priekšsēdētāja Dina Stašāna rīcībā, kas pirmsšķietami ir pēc Krimināllikuma sodāmi amatpersonas pārkāpumi un neatbilst citiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem. Kā zināms, pašvaldība rosināja stingrāku uzņēmuma pārraudzību pēc abu komunālo (Ozolnieku KSDU un Jelgavas novada KU) uzņēmumu apvienošanas 24.maijā, līdz ar to jauno valdes locekļu uzsāktais darbs atklājis un izgaismojis, ka līdzšinējais uzņēmuma valdes loceklis pēdējo divu mēnešu laikā visticamāk apzināti veicinājis uzņēmuma maksātnespēju, radījis problēmas nodrošināt komunālās saimniecības darbības nepārtrauktību un atlaidis darbiniekus, izmaksājot tiem kompensācijas vairāku mēnešalgu apmērā. Šis fakts nācis klajā līdz ar jaunās valdes pirmajām darba dienām un šķietami bijusi iepriekšējā valdes locekļa apzināta pretdarbība apzinoties, ka gaidāma valdes maiņa.

2024. gada 7. jūnijā pašvaldības kapitāldaļu turētājs Ingus Zālītis un izpilddirektore Līga Lonerte saņēma JNKU valdes priekšsēdētājas Antras Alksnes un valdes locekles Irinas Malahovskas mutisku ziņojumu  par faktu konstatāciju SIA “Jelgavas novada KU”, kas atklāja īstenotas pretlikumīgas darbības līdzšinējā valdes locekļa Dina Stašāna rīcībā. Nekavējoties tika sasaukta ārkārtas dalībnieku sapulce.

Saņemtā informācija liecina, ka uzņēmuma nozaru vadītāji pārtraukuši darba tiesiskās attiecības ar izmaksātiem atbrīvošanas pabalstiem gan viena, gan trīs mēnešu algu apmērā. Pēc informācijas izsekojamības darba attiecību pārtraukšana visticamāk īstenota ar nodomu, jo darba līgumu grozījumi veikti š.g. aprīļa beigās bez reģistrācijas sistēmā, tāpat nav reģistrēti darbinieku amatu apraksti, bet tikušas izmaksātas  piemaksas, kas pārsniedz likumā pieļauto piemaksu apjomu un atsevišķos gadījumos sasniedz amatalgas lielumu. Secināms, ka valdes loceklis Dins Stašāns nav uzņēmuma vadību veicis atbildīgi un godprātīgi. Šobrīd četri biroja darbinieki ir pārtraukuši darba  tiesiskās attiecības, savukārt četri  - no iepriekšējās nedēļas sākuma atrodas darba nespējā. Esošā situācijā  uzņēmumam  ir problēmas nodrošināt saimniecisko darbību, turklāt uzņēmumam nodarīti būtiski mantiski zaudējumi. “Saistībā ar uzņēmuma finansiālo stāvokli jaunās valdes ziņojums atklāj, ka SIA JNKU parāds piegādātājiem ir vairāk kā 787 tūkstoši eiro, overdrafta līgums apkures nodrošināšanas atmaksai – 800 tūkstoši eiro, paredzamie nodokļu maksājumi vairāk kā 200 tūkstoši eiro, bet potenciāli iespējamie ieņēmumi jūnijā vien 600 tūkstoši eiro” skaidro izpilddirektora vietnieks Ingus Zālītis.

“Ņemot vērā Jelgavas novada domes sarežģīto politisko situāciju, pieņemu, ka šis ir viens no politiski apzināti veicinātiem procesiem, lai kārtējo reizi atsevišķiem politiskajiem spēkiem būtu izdevīgi mani kā izpilddirektori kritizēt par neizdarību, balsot par atstādināšanu no amata un atrast pārvaldībā nenodrošinātu kontroli. Loģiski, ka komunālo pakalpojumu nodrošinājums novadā, kas tikko apvienojies un sniedz plaša spektra pakalpojumus kādu laiku var strādāt ar zaudējumiem, taču jāatzīst, ka daļa rīcības  – kaut vai vienotu ūdens tarifu ieviešana, sistēmas sakārtošana ir šķietami apzināti novilcināta. Manuprāt, tam ir tiešs sakars ar politisko fonu, kur arvien vairākiem politiskajiem spēkiem esmu neērta, līdz ar to ar noteikto personu līdzdalību ir vienkāršāk panākt manis atstādināšanu. Taču tāpat kā līdz šim – iestājos par godīgu darbu neatkarīgi no tā, vai tam sekos kārtējais mēģinājums atstādināt no amata mani,” skaidro pašvaldības izpilddirektore L. Lonerte.

Jelgavas novada domei iesniegtajā izpilddirektores ziņojumā tika iekļauts SIA “Jelgavas novada KU ” un SIA “Ozolnieku KSDU” neauditēts 1. ceturkšņa pārskats, kurā redzams, ka abi uzņēmumi attiecīgajā periodā strādājuši ar zaudējumiem - attiecīgi 78 143 EUR   un 47 031 EUR apmērā.  Savukārt abu uzņēmumu gada bilances rādītāji  liecina, ka - SIA “ Jelgavas novada KU” zaudējumi sastāda 432 384 EUR un SIA “Ozolnieku KSDU”  ir zaudējumi 338 853 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumiem,  tika veikts SIA “ Jelgavas novada KU”  darbības izvērtējums  saņemts ziņojums un lūgts Dinam Stašānam sniegt paskaidrojumu, taču tāds nav ticis saņemts.  Izpilddirektore apliecina, ka līdz šim komunālā uzņēmuma regulāri kavētā rīkojumu izpilde un atskaišu iesniegšana, ignorētā norunu izpilde rosinājusi veikt stingrāku pārraudzību un kontroli, līdz ar to pašvaldība līdz ar abu uzņēmumu apvienošanu un reorganizācijas noslēgumu lēma par valdes paplašinājumu ar kompetentiem jomu profesionāļiem, kas izgaismoja līdzšinējā valdes locekļa neizdarības. Līdz ar to kapitāldaļu turētāja pārstāvis 5. jūnijā pieņēma lēmumu pārtraukt pilnvarojuma līgumu ar valdes locekli Dinu Stašānu.  

JNKU valdes priekšsēdētāja Antra Alksne un valdes locekle Irina Malahovska pauda informāciju par faktiem, kas atklāj JNKU uzņēmuma maksātnespēju, līdz ar to nekavējoties tiek gatavots arī uzņēmuma krīzes situācijas risinājuma plāns.

Kā ziņots, 2024.gada 24. maijā noslēdzās divu Jelgavas novada līdzšinējo komunālo pakalpojumu sniedzēju kapitālsabiedrības - SIA “Jelgavas novada KU” un SIA “Ozolnieku KSDU” reorganizācija jeb apvienošanas process. No 3. jūnija uzņēmuma valdē darbojas valdes priekšsēdētāja Antra Alksne un valdes locekle Irina Malahovska. 

Ņemot vērā, ka abas  kapitālsabiedrības strādā ar  būtiskiem zaudējumiem vairākās jomās – ūdens un kanalizācija, kopīpašumu pārvaldīšana un teritoriju uzturēšana, atkritumu apsaimniekošana, kapu apsaimniekošana u.c., ir sagatavots arī iniciācijas ziņojums audita veikšanai, lai veiktu lietderības un likumības revīziju SIA “Jelgavas novada KU”   un “SIA “Ozolnieku KSDU”.