Projekti
Priekšsēdētājs iepazīstas ar starptautisko partneru viedās attīstības plāniem pašvaldībās

Interreg III URBACT programmas projekta Nr. 5574 “IoTXchange” ietvaros laikā no 2022. gada 27. līdz 28. jūnijam Jelgavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs un Attīstības nodaļas speciālisti devās darba vizītē uz Fundao pašvaldību Portugālē.

Projekta noslēguma darba sapulcē, kas bija arī noslēdzošais starptautiskais pasākums, uz kuru aicināti visu iesaistīto partneru pašvaldību vadītāji no Neversas aglomerācijas (Francija), Ange pašvaldības (Zviedrija), Abo Akadēmijas (Somija), Kežmarokas pašvaldības (Slovākija), Dodoni pašvaldība (Grieķija), Razlogas pašvaldība (Bulgārija) un Jelgavas novada pašvaldības. Pasākuma mērķis bija prezentēt projektā izstrādāto vietējā mēroga darba grupu rezultātu – digitalizācijas plānu jeb Jelgavas novada viedas pašvaldības lietu interneta attīstības. Plānu 2022.-2032.gadam, kura pamatā ir lietu interneta risinājumi, lai uzlabotu dzīves kvalitāti mazās un vidējās ES pašvaldībās. Jāatzīmē, ka šis integrētais bāzes darbības plāns tika arī prezentēts Jelgavas novada domes deputātiem 30.jūnija domes sēdē.

Darba vizītes laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Fundao pašvaldības inovāciju ekosistēmu un dažādiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lietu interneta tehnoloģiskajiem procesiem un to ieviešanu gan pilsētvidē, gan lauksaimniecībā, izmantojot agro-tehnoloģiskos risinājumus. Kā piemērs jāizceļ mandeļu audzētava, kas apsaimnieko 1300 ha zemes, ražas nogatavināšanai, uzraudzībai un ievākšanai izmantojot tikai un vienīgi viedos lietu interneta risinājumus. Procesi tiek pārraudzīti, izmantojot pašvaldības, vietējās universitātes un saimniecības sadarbības rezultātā tapušos risinājumus ar speciāli izstrādātas programmatūras palīdzību, tajā skaitā 20 dažādus augsnes sensorus, laistīšanā (centralizēta ūdens padeve ar kapilāro sistēmu) ietaupot pat 20% ūdens. Pārraudzīšanā tiek izmantoti droni, lai noteiktu ūdens noplūdes, veiktu skanēšanu dažādos parametros (siltuma kartēšana, spektrālie dati, ģeolokācija utt.), tāpat lai noteiktu nepieciešamību augu kaitēkļu apkarošanai. Visi dati jau vairākus gadus tiek ievākti datubāzē, tie tiek analizēti un ar algoritma palīdzību tiek noteikts ražas pieauguma koeficients pie tādiem vai citādiem apstākļiem – saules intensitāte dienās, temperatūra, ūdens daudzums. Mandeļu kopējā raža sasniedz 5000 tonnu, zaļā mandeļu daļa jeb čaumalas tiek izmantotas biomasai.

Programmas laikā apmeklēts Corviljas datu centrs, kas ir viens no lielākajiem datu centriem pasaulē un lielākais Portugālē. Ar aptuveno ietilpību 30 petabaiti, tas ir viens no 10 lielākajiem pasaulē un ir daļa no Altice Portugāles datu centru tīkla, kas ir lielākais valsts mēroga tīkls. Datu centra infrastruktūra spēj uzstādīt vairāk nekā 50 000 serveru, kas savienoti ar ātrgaitas optiskās šķiedras tīklu ar simetrisku ātrumu 100 Gb/s, izmantojot 4 speciālas saites, no kurām divas ir tieši savienotas ar Brazīliju. Tajā ir arī 24 IT telpas 12 000 m² platībā. Centrs tiek darbināts ar 100% ar atjaunojamiem enerģijas avotiem un tiek pielietota lietus ūdens-gaisa dzesēšanas sistēma.

Fundao pašvaldība ar iedzīvotāju skaitu 29213 un 702 km2 pilsētvides un lauku teritoriju (23 pagasti) jau kopš 2013.gada ir mērķtiecīgi attīstījusi investīciju piesaisti pilsētā un reģionā (Fundao Inovāciju Plāns), izvirzot stratēģiskos politiskos mērķus – domājot ne tikai par infrastruktūras attīstību un tehnoloģiju pārnesi, bet arī par sociālo un inovāciju jomu iedzīvotāju reimigrācijas veicināšanā, karjeras pārveidē, ārvalstu speciālistu un “start-up” jeb jaunuzņēmumu piesaistē un dažādām atbalsta sistēmām uzņēmumiem, risinot gan dzīvojamo platību, sociālos un darba vietu jautājumus. 2015.gadā Fundao ieguva Eiropas Biznesa veicināšanas balvu uzņēmējdarbības vides kategorijā, ko organizē IAPMEI (Portugāles konkurētspējas un inovāciju aģentūra) un Eiropas Komisija. 2016.gadā deklarēta kā Portugāles gada pašvaldība. 2018. gada uzvarētāja kategorijā "Projekti ar spēcīgu ietekmi uz nodarbinātību", izveidojot Biznesa un koplietojamo pakalpojumu centru, kura uzdevums reģionā ir novērst iedzīvotāju skaita samazināšanos un ekonomikas lejupslīdi, tas nodrošina infrastruktūru un prasmes gudriem, ilgtspējīgiem uzņēmumiem, koncentrējoties uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām izglītībā. Centrs reģionam ir piesaistījis specializētus uzņēmumus, savukārt atbalsta programma attīsta vietējās IT prasmes jaunajam darbam. Desmitiem turpmāku inovatīvu jaunuzņēmumu un projektu dažādās nozarēs papildina centra radītās darbavietas un ienākumus.

Izmantojot projektu finansējumu, pēdējo gadu laikā ir paveikts daudz dzīves kvalitātes uzlabošanā, jaunu partnerattiecību veidošanā. Tas ir rezultējies daudzu miljonu ES investīciju piesaistē, renovējot, pielāgojot un no jauna uzbūvējot ēkas jauno uzņēmumu darbībai, atvērtā tipa birojiem un koprades telpām ar aprīkojumu dažādām vajadzībām. Kā piemēram iekārtota “Fab-lab” ēka jeb maza izmēra darbnīcas, kas piedāvā digitālu ražošanu, ir aprīkota ar virkni elastīgu datorvadāmu rīku ar mērķi izgatavot "gandrīz jebko" no jebkāda materiāla, iekļaujot arī prototipēšanu.

Pašvaldība stimulē arī vietējo uzņēmu iesaisti projektos. Uzņēmums “Memo Move”, kas nodarbojas ar kognitīvās stimulācijas un fizisko vingrinājumu attīstošajām tehnoloģijām senioriem virs 65 gadu vecuma, patlaban strādā ar 50 senioriem, bet, ņemot vērā lielo interesi, tuvākā laikā iekārtosies jau lielākās pašvaldības piedāvātās telpās un varēs darboties ar lielāku interesentu skaitu.

Kā noslēdzošais objekts jāmin Fundao Migrācijas centrs, kuru pilsēta īrē no reliģiskas organizācijas un kas tiek izmantots migrantu izmitināšanai, tajā skaitā arī no Ukrainas, tāpat centrā aicināti arī studenti un sezonālo darbu strādnieki no Āfrikas un Eiropas valstīm. 2020.gadā Fundao atkārtoti ieguva Portugāles gada pašvaldības balvu nominācijā “Pašvaldība, draugs – migrantiem un dažādība” par migrantu uzņemšanu un integrēšanu. Migrantu centrs darbojas kopš 2018.gada un sākotnēji uzņēmis 86 Vidusjūras migrantus. Kopējais centrā izmitināto migrantu skaits sasniedz 242 personas, 22 personas nu jau ir pabeigušas programmu, bet 220 to turpina, no kuriem 134 ir bēgļi no Ukrainas. 40 personas pabeigušas programmu daļēji un jau sevi nodrošina, strādājot Fundao un uzturoties īres mājās, 89 personas apmeklē skolu, 5 augstskolu, 46 personām ir attiecīgi darba līgumi. Vidējais laiks personām no ierašanās brīža līdz integrācijai darbā ir 6 mēneši.

Fundao Migrāciju centrs pilda vēl kādu svarīgu misiju kā Agrotehnoloģiju eksperimentālā saimniecība, kas apsaimnieko 20 ha zemes ar ķiršu koku plantācijām, vīnogulājiem un lopiem (centieni atgriezt izzudušas 2 reģiona vēsturiskās dzīvnieku sugas – kazu un aitu). Tas pieder pašvaldībai un raža tiek realizēta sadarbībā ar Fundao pilsētas tirdzniecības kameru. Te vietā arī minēt, ka saimniekošanā tiek izmantotas lietu interneta tehnoloģijas līdzīgi kā mandeļu audzētavā, bet jau sadarbībā ar vietējās universitātes zinātnes potenciālu.

Nobeigumā jāuzsver, ka arī Jelgavas novads ir sācis darbu, lai veicinātu iedzīvotāju labklājību, izmantojot viedo pārvaldību un lietu interneta risinājumus, jo integrētais rīcības plāns “Viedā pašvaldība/Lietu interneta attīstības plāns Jelgavas novada pašvaldībai 2022-2032” ir izstrādāts tieši projekta ietvaros ar mērķi veicināt pašvaldības sinerģiju ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm, lai kopā uzlabotu dzīves kvalitāti. Lietu interneta rīcības plāns koncentrējas uz tehnoloģiju izglītību, sistēmu savienojumiem un zināšanu nodošanu, izmantojot starpnozaru sadarbību. Integrētā rīcības plāna saturs ir sadalīts trīs attīstības jomās: digitālās prasmes un izglītība, savienotas lietu interneta sistēmas, koprade un sadarbība. Galvenais saturs ir izkristalizēts no URBACT ekspertu grupas dalībnieku semināriem un intervijām, un pilnībā atspoguļo vissarežģītākās jomas, ar kurām strādāt, lai veicinātu lietu interneta ekosistēmas izveidi Jelgavas novada pašvaldībā.

Projekta otrās fāzes kopējais budžets plānots EUR 744 166,92 EUR apmērā, no kā Jelgavas novada pašvaldības budžets ir EUR 61 470. Atbalsta intensitāte – 85% ERAF līdzfinansējums un 5% valsts budžeta dotācija. Otrā fāze sākās 2020.gada 7.maijā un turpināsies līdz 2022.gada 7. augustam.

Priekšsēdētājs iepazīstas ar starptautisko partneru viedās attīstības plāniem pašvaldībās: