Projekti
Prezentācijas bilde

Lai veicinātu nodarbinātību Jelgavas novadā, kā arī vietējo pārtikas produktu ražošanu, noietu un patēriņu, Jelgavas novada pašvaldība iesaistījusies URBACT programmas projektā “AGRI - URBAN”. Tā ietvaros ceturtdien, 28. jūlijā Jelgavas novada pašvaldībā uzņēmējiem, biedrībām, pilsētas pašvaldību pārstāvjiem, kā arī izglītības jomas ekspertiem tika organizēts seminārs, kura laikā attiecīgo jomu eksperti risināja izaicinājumus, kas saistās ar inovācijām un jauniem biznesa modeļiem lauksaimniecības - pārtikas apgādes sistēmā.

Jelgavas novads, un arī pilsēta, ir no tām Eiropas teritorijām, kas ir relatīvi specializējušās lauksaimnieciskajā un pārtikas ražošanā. Agri - Urban projekts sniedz iespēju labāk izmantot šo potenciālu vietējās ekonomikas attīstībai, tādējādi veicinot nodarbinātību un, līdz ar to, ierobežojot iedzīvotāju skaita samazināšanos. Iesaistītie biedri semināra laikā aptvēra četras galvenās tēmas – īsās pārtikas “ķēdes” nodrošināšanu, lietpratīgu zemes pārvaldību, mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, kā arī ieguva informāciju par publiskajiem iepirkumiem, kas vērsti uz atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai.

AGRI – URBAN projekts paredz, ka divu gadu laikā tiks izstrādāts Jelgavas novada Uzņēmējdarbības atbalsta attīstības plāns 2018. – 2028. gadam, kura ietvaros tiks risināti jautājumi, kas saistās ar vietējo pārtikas politiku, tajā skaitā ēdināšanu vietējās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, piedāvājot vietējo ražotāju produktus, tāpat tiks analizēts lauku tūrisms, pārtikas apgādes tīkli, t.sk., interneta platformas, vietējie tirdziņi, produktu piedāvājums lauku sētās, uzņēmējdarbība un pārtikas inkubatoru attīstība, informatīvās kampaņas un gastronomiskais tūrisms, jaunu darbavietu radīšana, zinātnes iesaiste jaunu produktu ražošanā u.c.

Papildus informācija par projektu:

  • AgriUrban ir viens no 20 projektiem, kas tika apstiprināti Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam 1.konkursa otrajā kārtā.
  • AgriUrban projektā iesaistījās sekojošas pašvaldības: Baena (Spānija) kā projekta vadošais partneris, Fundão (Portugāle), Marchin (Beļģija), Cesena (Itālija), Södertäje (Zviedrija), Pyli (Grieķija), Jelgavas novada pašvaldība (Latvija), Petrinja (Horvātija), Abergavenny (Lielbritānija) un Mollet del Valles (Spānija) kā projekta partneri.
  • Kopējais budžets: 749,999.58 EUR, no tiem Jelgavas novada pašvaldības daļa 50 000 EUR (URBACT finansējums 85% - 42 500 EUR (ERAF), valsts budžeta līdzfinansējums 5% – 2 500 EUR, Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 10% - 5 000 EUR)

 

Logo