Projekti
Projekta AGRI-URBAN otrā ekspertu tikšanās

Turpinot uzsāktās AGRI-URBAN projekta aktivitātes, 3. novembrī notika otrā projekta ekspertu tikšanās Jelgavas novadā. Tikšanās laikā eksperti, kuru vidū bija Jelgavas novada uzņēmēji, pašvaldības deputāti un darbinieki, pārstāvji no Ozolnieku novada un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemgales plānošanas reģiona, Latvijas lauku konsultāciju centra, analizēja cēloņus un sekas projekta pirmās diskusijas rezultātā izvirzītajai problēmai – nepietiekams mazo uzņēmēju skaits Jelgavas novada apdzīvotajās vietās.

Jelgavas novads, un arī pilsēta, ir no tām Eiropas teritorijām, kas ir relatīvi specializējušās lauksaimnieciskajā un pārtikas ražošanā. AGRI-URBAN projekts sniedz iespēju labāk izmantot šo potenciālu vietējās ekonomikas attīstībai, tādējādi veicinot nodarbinātību un, līdz ar to, ierobežojot iedzīvotāju skaita samazināšanos.

AGRI-URBAN projekts paredz, ka divu gadu laikā tiks izstrādāts Jelgavas novada Uzņēmējdarbības atbalsta attīstības plāns 2018.– 2028. gadam, kura ietvaros tiks risināti jautājumi, kas saistās ar vietējo pārtikas politiku, tajā skaitā ēdināšanu vietējās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, piedāvājot vietējo ražotāju produktus, tāpat tiks analizēts lauku tūrisms, pārtikas apgādes tīkli, t.sk., interneta platformas, vietējie tirdziņi, produktu piedāvājums lauku sētās, uzņēmējdarbība un pārtikas inkubatoru attīstība, informatīvās kampaņas un gastronomiskais tūrisms, jaunu darbavietu radīšana, zinātnes iesaiste jaunu produktu ražošanā u.c.

Papildus informācija par projektu:

  • AgriUrban ir viens no 20 projektiem, kas tika apstiprināti Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam 1.konkursa otrajā kārtā.
  • AgriUrban projektā iesaistījās sekojošas pašvaldības: Baena (Spānija) kā projekta vadošais partneris, Fundão (Portugāle), Marchin (Beļģija), Cesena (Itālija), Södertäje (Zviedrija), Pyli (Grieķija), Jelgavas novada pašvaldība (Latvija), Petrinja (Horvātija), Abergavenny (Lielbritānija) un Mollet del Valles (Spānija) kā projekta partneri.
  • Kopējais budžets: 749,999.58 EUR, no tiem Jelgavas novada pašvaldības daļa 50 000 EUR (URBACT finansējums 85% - 42 500 EUR (ERAF), valsts budžeta līdzfinansējums 5% – 2 500 EUR, Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 10% - 5 000 EUR)
Logo