Projekti
Projekta AGRI-URBAN piektā ekspertu tikšanās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas Tehnoloģiju fakultātē

20.aprīlī jau piekto reizi projekta AGRI-URBAN eksperti tika pulcināti, lai turpinātu darbu pie Jelgavas novada Uzņēmējdarbības atbalsta attīstības plāna 2018. – 2028.gadam izstrādes.

Pirms praktiskā darba LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja Sandra Muižniece – Brasava klātesošos iepazīstināja ar fakultātes darbību un zinātnieku sadarbību ar ražotājiem.

Māris Šņickovskis (Z/s”Klīves”, Elejas pagastā): Uzzināju, cik ļoti plašas iespējas ir radīt jaunus produktus ar LLU PTF piedāvātajiem pakalpojumiem. Ļoti plašs iekārtu un aprīkojuma klāsts, kas domāts jaunu produktu izstrādei un iepakojuma materiālu pielietošanai. Plānojam sadarboties ar zinātniekiem savas saimniecības ražotās produkcijas dažādošanai.

Zigmārs Rankevics (Z/s “Vārpas”, Elejas pagastā): Iespaidoja mūsdienīgs un moderns laboratoriju bloks, kur var radīt un izvērtēt produkta garšu, drošību, derīgumu, krāsu, smaržu.

Līga Pridāne (Dravniece, “Mucenieki”, Vircavas pagastā): Uzzināju, kādas ir iespējas sadarboties ar PTF jaunu produktu un iepakojumu radīšanā. Laboratorijā ir iespējams pārbaudīt produktu kvalitāti.

Pasākuma otrajā daļā ekspertu pienākums bija konstatēt un izvērtēt, kuras novada, valsts, Eiropas un pasaules iedzīvotāju grupas ir un varētu būt ieinteresētas Jelgavas novada Uzņēmējdarbības atbalsta attīstības plāna 2018. – 2028.gadam izstrādē un sasniegtajos rezultātos.

Jelgavas novads un arī pilsēta, ir no tām Eiropas teritorijām, kas ir relatīvi specializējušās lauksaimnieciskajā un pārtikas ražošanā. AGRI-URBAN projekts sniedz iespēju labāk izmantot šo potenciālu vietējās ekonomikas attīstībai, tādējādi veicinot nodarbinātību un, līdz ar to, ierobežojot iedzīvotāju skaita samazināšanos.

AGRI-URBAN projekts paredz, ka divu gadu laikā tiks izstrādāts Jelgavas novada Uzņēmējdarbības atbalsta attīstības plāns 2018.–2028. gadam, kura ietvaros tiks risināti jautājumi, kas saistās ar vietējo pārtikas politiku, tajā skaitā ēdināšanu vietējās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, piedāvājot vietējo ražotāju produktus, tāpat tiks analizēts lauku tūrisms, pārtikas apgādes tīkli, t.sk., interneta platformas, vietējie tirdziņi, produktu piedāvājums lauku sētās, uzņēmējdarbība un pārtikas inkubatoru attīstība, informatīvās kampaņas un gastronomiskais tūrisms, jaunu darbavietu radīšana, zinātnes iesaiste jaunu produktu ražošanā u.c.

Papildus informācija par projektu. AGRI-URBAN ir viens no 21 projekta, kas tika izvēlēts URBACT III programmas konkursā. Projekts, kura vadošais partneris ir Baenas pilsēta Spānijā, divu gadu garumā risinās izaicinājumus, kas saistās ar inovācijām un jauniem biznesa modeļiem lauksaimniecības–pārtikas apgādes sistēmā, attīstot alternatīvu mijiedarbību starp pilsētu un lauku vidi un veicinot nodarbinātību.

AGRI-URBAN projektā iesaistījās sekojošas pašvaldības: Baena (Spānija) kā projekta vadošais partneris, Fundão (Portugāle), Marchin (Beļģija), Cesena (Itālija), Södertäje (Zviedrija) un Pyli (Grieķija), Jelgavas novada pašvaldība (Latvija), Petrinja (Horvātija), Abergavenny (Lielbritānija), Mollet del Valles (Spānija). Projekta ilgums: 24 mēneši (03.05.2016.–03.05.2018.). Kopējais budžets: 749,999.58 EUR, no tiem Jelgavas novada pašvaldības daļa 50 000 EUR (URBACT finansējums 85% - 42 500 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums – 2 500 EUR, JNP līdzfinansējums 10% - 5 000 EUR).

Projekta AGRI-URBAN piektā ekspertu tikšanās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas Tehnoloģiju fakultātē: