Projekti
Projekta AGRI-URBAN trešā ekspertu tikšanās

Turpinot uzsāktās AGRI-URBAN projekta aktivitātes, 26. janvārī notika trešā projekta ekspertu tikšanās Jelgavas novadā. 

Sanāksmes sākumā dalībnieki pulcējās zemnieku saimniecībā “Mežacīruļi”, kur iepazinās ar saimniecību, kuras saimniekošanas metodes pielīdzināmas jaunajai attīstības tendencei jeb bioekonomikai. Turpinājumā tikšanās laikā Zaļenieku muižā eksperti, kuru vidū bija Jelgavas novada uzņēmēji, pašvaldības deputāti un darbinieki, pārstāvji no Zemkopības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemgales plānošanas reģiona, Latvijas lauku konsultāciju centra, Jelgavas biznesa inkubatora diskutēja par izstrādājamā Uzņēmējdarbības atbalsta attīstības plāna 2018.–2028. gadam sasniedzamajiem mērķiem: viedu resursu pārvaldību, zināšanās balstītu bioekonomiku, vietējā produkta un pakalpojumu atbalsta sistēmu Jelgavas novadā. Darba grupu dalībnieki definēja galvenos ieguvumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas radīsies, sasniedzot katru no mērķiem.

Jelgavas novads, un arī pilsēta, ir no tām Eiropas teritorijām, kas ir relatīvi specializējušās lauksaimnieciskajā un pārtikas ražošanā. AGRI-URBAN projekts sniedz iespēju labāk izmantot šo potenciālu vietējās ekonomikas attīstībai, tādējādi veicinot nodarbinātību un, līdz ar to, ierobežojot iedzīvotāju skaita samazināšanos.

AGRI-URBAN projekts paredz, ka divu gadu laikā tiks izstrādāts Jelgavas novada Uzņēmējdarbības atbalsta attīstības plāns 2018.–2028. gadam, kura ietvaros tiks risināti jautājumi, kas saistās ar vietējo pārtikas politiku, tajā skaitā ēdināšanu vietējās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, piedāvājot vietējo ražotāju produktus, tāpat tiks analizēts lauku tūrisms, pārtikas apgādes tīkli, t.sk., interneta platformas, vietējie tirdziņi, produktu piedāvājums lauku sētās, uzņēmējdarbība un pārtikas inkubatoru attīstība, informatīvās kampaņas un gastronomiskais tūrisms, jaunu darbavietu radīšana, zinātnes iesaiste jaunu produktu ražošanā u.c.

Prezentācijas:

Papildus informācija par projektu. AGRI-URBAN ir viens no 21 projekta, kas tika izvēlēts URBACT III programmas konkursā. Projekts, kura vadošais partneris ir Baenas pilsēta Spānijā, divu gadu garumā risinās izaicinājumus, kas saistās ar inovācijām un jauniem biznesa modeļiem lauksaimniecības–pārtikas apgādes sistēmā, attīstot alternatīvu mijiedarbību starp pilsētu un lauku vidi un veicinot nodarbinātību.

AGRI-URBAN projektā iesaistījās sekojošas pašvaldības: Baena (Spānija) kā projekta vadošais partneris, Fundão (Portugāle), Marchin (Beļģija), Cesena (Itālija), Södertäje (Zviedrija) un Pyli (Grieķija), Jelgavas novada pašvaldība (Latvija), Petrinja (Horvātija), Abergavenny (Lielbritānija), Mollet del Valles (Spānija). Projekta ilgums: 24 mēneši (03.05.2016.–03.05.2018.). Kopējais budžets: 749,999.58 EUR, no tiem Jelgavas novada pašvaldības daļa 50 000 EUR (URBACT finansējums 85% - 42 500 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums – 2 500 EUR, JNP līdzfinansējums 10% - 5 000 EUR).

 

Projekta AGRI-URBAN trešā ekspertu tikšanās: