Projekti
Projekta ietvaros iegādāti mūzikas instrumenti Jelgavas novada Mūzikas skolām

Lai nodrošinātu nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi Jelgavas novada Mūzikas skolām, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstībai, mūzikas izglītības izcilībai un starptautiskai konkurētspējai Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros tika iegādāti nepieciešamie mūzikas instrumenti.

Pakāpeniskai aprīkojuma pieejamības nodrošināšanai katrā skolā un skolu Mācību punktos, pašvaldība plāno finanšu līdzekļu gan budžetā gan piedaloties projektu konkursos.

Piedaloties 2022. gada VKKF mērķprogrammā, katra skola izvērtēja mācību procesam visnepieciešamāko mūzikas instrumenta izvēli un rezultātā:

  1. Ozolnieku Mūzikas skolai tika iegādāts Tenora saksofonu Yamaha YTS-280;
  2. Salgales Mūzikas un mākslas skolai- Alta saksofons Yamaha YAS-280;
  3. Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai- Digitālās klavieres Yamaha Clavinova CLP- 745 PE.

Šo mūzikas instrumentu iegāde nodrošinās iespēju bērniem un jauniešiem Jelgavas novada Mūzikas skolās kvalitatīvi apgūt Mūzikas izglītības programmas:

  • Pūšaminstrumentu spēli – Saksofona spēli un vienu no Kultūrpolitikas prioritātēm- Pūtēju (Džeza) orķestru darbību nepārtrauktību, saglabāšanu un attīstību Latvijā;
  • Taustiņinstrumentu spēli – Klavierspēli. Digitālā instrumenta priekšrocības un tehniskās iespējas padara interesantākas, daudzveidīgākas solfedžo un citas mūzikas priekšmetu nodarbības.

Projekta ietvaros iegādāti mūzikas instrumenti Jelgavas novada Mūzikas skolām:

Mūzikas instrumentu iegāde Jelgavas novada Mūzikas skolām veikta Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas MŪZIKAS UN DEJAS MĀKSLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MATERIĀLI TEHNISKĀS BĀZES UZLABOŠANA atbalstītā projekta Nr. 2022-1-MDM-M02024 “Mūzikas instrumentu iegāde Jelgavas novada Mūzikas skolām” ietvaros. Projekta kopējais finansējums 5333 EUR, mērķprogrammas finansējums 2200 EUR, kas ir 41,25% no kopējā finansējuma, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 3133 EUR, kas ir 58,75 % no kopējā projekta finansējuma.