Projekti
Projekta "Lauku māksla" koordinatori gūst pieredzi Itālijā

Novembra beigās Lauku partnerības “Lielupe” pārstāvji devās pieredzes apmaiņā uz Friuli Venezia Giulia reģionu Itālijā, kura laikā iepazinās ar vietējiem labās prakses piemēriem uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai, kā arī mākslas jomā.

Pirmā tikšanās norisinājās Vivaro pašvaldībā, kur ģimenes apsaimniekotā restorānā “Gelindo dei Magredi” tika ieturētas tipiskas pusdienas ar vietējiem tradicionāliem šī reģiona ēdieniem. Pēc pusdienām viesi tika sēdināti zirgu pajūgos un devās iepazīties ar saimniecību. Šī saimniecība ir ģimenes īpašums jau ceturtajā paaudzē, tajā nodarbināti 10 ģimenes locekļi un 13-15 algoti darbinieki. Īpašums sastāv no 30 ha zemes. Līdztekus restorānam ir pieejams arī lauku tūrisma restorāns lielākiem pasākumiem (līdz 400 cilvēkiem), tāpat šeit pieejami lauku tūrisma viesnīcu numuri, kas izvietoti vairākās ēkās piecās īpašuma atrašanās vietās, kopējais gultasvietu skaits – 81. Saimniecībā audzē ekoloģiskus dārzeņus, augļus, ko rudeņos pārstrādā konservos. Ir jāšanas skola, laukumi un aprīkojums dažādām sporta aktivitātēm (velosipēdi, loka šaušanas aprīkojums, futbols). Saimniecībā ir govis, cūkas, vistas un ēzelīši. Tiek gatavots vīns, piedāvātas izglītojošas programmas vietējo produktu un vīnu, kā arī vēstures iepazīšanai. Saimniecība arī piedāvā darbnīcas jauniešiem un apmācības lauksaimniecībā visiem interesentiem.

Tika apmeklēta arī mākslinieces Martas Polli darbnīca. Tajā viņa strādā ar savām idejām, gleznām, skulptūrām, tiek uzņemti bērni un jaunieši, kā arī pieaugušie un cilvēki ar īpašām vajadzībām dažādās darbnīcās. Martas Polli vīrs Vittorio Basaglia, kas šobrīd ir miris, bijis slavens itāļu gleznotājs, viens no slaveniem projektiem ir viņa un fotogrāfa Giuliano Borghesan kopdarbs “Deserto”, kur gleznotājs savos darbos attēlojis Āfrikas tuksneša, ko uzņēmis fotogrāfs, stilizētus motīvus. Blakus mākslinieces mājai tika apmeklēta arī neliela vīna darītava Vincentini Orgnani, kura īpašnieks ražo augstas kvalitātes vīnus. Vīna darīšanas māksla šeit attīstīta jau četrās paaudzēs, īpašuma platība ir 40 ha, 75 000 vīnogulāju. Vittorio Basaglia bija vīndarītavas īpašnieka onkulis, tāpēc vīna etiķetēs, logo un zīmolā tiek izmantoti motīvi no viņa gleznām, tādējādi veidojot īpašu un personīgu stāstu. Atbildot uz jautājumu par vīndarītavas nākotni, īpašnieks atzina, ka viņam pašam bērnu nav, līdz ar to nav, kas pārņem pieredzi un zināšanas, tāpēc viņš lūkojas lielo vīndarītavu virzienā, kam pārdot savu īpašumu, un kas strādā atbildīgi un var turpināt ražot tikpat kvalitatīvus vīnus kā līdz šim.

Brauciena laikā tika apmeklēta Tramonti di Sotto pašvaldība kalnos. Tajā ir tikai 350 iedzīvotāju, bet to skaitam ir tendence pieaugt, pateicoties plašajām aktivitātēm, kas tiek organizētas un piedāvātas, kā arī īpašajam atpazīstamības veidam – mozaīkām, kas caurvij pilsētu. Doma par to, kā noturēt iedzīvotājus no pārcelšanas uz lielākām pilsētām un arī piesaistīt tūristus, domes pārstāvjos radās apmēram pirms 15 gadiem. Iedzīvotājiem tika piedāvāts iesaistīties vietējā amatierteātrī, korī, radošās darbnīcās – tradicionāla ir mozaīku gatavošana, kas šobrīd aptver lielu daļu pilsētas ēku un vijas gar to fasādēm, veidojot savdabīgu pastaigu maršrutu, liekot tūristiem sekot “mozaīku” takai un meklēt, kur tās atkal turpinās. Tiek izmantoti otrreiz lietojami materiāli – trauki, akmeņi, stikls, kas tiek ieausts jaunos rakstos un motīvos un runā par dabu – kalniem, upēm. Tāpat cienā ir amatniecība – podniecība, grozu pīšana, aušana, jau pieminētās mozaīkas. Katru gadu pašvaldības iedzīvotāji uz Ziemassvētkiem sanāk kopā un darina eņģeļus, kas pirmssvētku laikā tiek izvietoti visā pilsētā (apmēram 200) un priecē gan vietējos, gan tūristus. Tiek godāts un iepazīts šī reģiona kulinārais mantojums. Tāpat šajā vietā norisinās ikgadējais folkloras festivāls, kurā piedalās tautas deju dejotāji un dziedātāji no Spānijas, Francijas, Balkāniem u.c. valstīm. Festivālā ir vairāk dalībnieku kā pašā pilsētā iedzīvotāju (virs 400). Pašvaldība ir iesaistījusies arī pārrobežu sadarbības projektos ar mērķi atdzīvināt vietējās kopienas ar mākslas palīdzību. Senajā pienotavā tagad ierīkots vēstures muzejs. Visas šīs aktivitātes ļauj atdzīvināt mazo pašvaldību, piesaistīt jaunus iedzīvotājus un tūristus, galvenais ir uzņēmība un drosme piedāvāt aktivitātes, kas balstās senajās prasmēs un tradīcijās, kā arī uzdrīkstēšanās.

Brauciena noslēgumā tika apmeklēts nažu muzejs Maniago, jo Maniago tiek dēvēta par nažu pilsētu – šeit pirmās nažu un citu instrumentu darbnīcas radās jau 14.gadsimtā. Turklāt šajā reģionā netiek iegūts dzelzs kā izejmateriāls, tas tiek ievests no Lielbritānijas un Zviedrijas. Augstvērtīgi naži, šķēres, instrumenti, galda piederumi šeit tiek ražoti arī mūsdienās.

Visa pieredzes apmaiņas brauciena laikā varēja sajust īstu itāliešu lepnumu par vietu, kur viņi dzīvo, par lietām, ko viņi dara, par savas tautas mantojumu – gan kulināro, gan amatniecības, gan nemateriālo – folkloru un tradīcijām.

Brauciena ietvaros notika projekta koordinācijas sanāksme, kurā katrs no parteriem iepazīstināja ar savu teritoriju, pašvaldību un iedzīvotāju skaitu tajās, vietējās partnerības pārvaldes struktūru un nodarbināto skaitu, kā arī galvenajiem virzieniem katras grupas stratēģijā, tūrisma objektiem un plānotajām aktivitātēm projektā 2019.gadā.

“Pieredzes apmaiņas vizītes laikā iepazītie labās prakses piemēri ir adaptējamai un piemērojami Latvijas situācijai, nepieciešama vien uzņēmība, radošs prāts un uzdrīkstēšanās,” tā pēc brauciena secina Jelgavas novada pašvaldības starptautisko projektu vadītāja Anita Škutāne.

Logo