Projekti
Grupas bilde

Maija beigās konferencē un seminārā par profesionālām inovācijām Aradas pilsētā, Rumānijā tikās projektā iesaistīto valstu – Latvijas (Jelgavas novada pašvaldība), Francijas, Lielbritānijas, Polijas, Vācijas, Serbijas un Ungārijas,  pārstāvji.
 

Konference un darba seminārs organizēts Manas Eiropas pašvaldības (my European City) projekta ietvaros, kur vadošais projekta partneris ir Graine d`Europe (Nante, Francija). Galvenās profesionālā foruma tēmas bija Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionu pilsētu sociālās revitalizācijas (senās apbūves kompleksa funkcionāla aktivizēšana, ko veic, to pielāgojot jaunai sabiedriskai funkcijai) jautājumi; kultūras mantojuma inovatīvie aspekti pilsētvides ilgtspējā attīstībā. Savukārt darba seminārā diskutēja par visu partneru iespējām un konkrētām idejām izmantot mūsdienu IT rīkus un tehnoloģijas turpmāku projektu īstenošanā un teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanā, uzsverot Eiropas aspektu.

Publiskās konferences pirmajā dienā Aradas pilsētas domē dalībniekus uzrunāja Aradas pilsētas mēra vietnieks, tādējādi arī atklājot starptautisko konferenci. Turpinājumā visi projektā iesaistītie partneri prezentēja savu pašvaldību. Piesaistītie eksperti un jomas profesionāļi no Ungārijas Zinātņu Akadēmijas prezentēja pētījumu par revitalizācijas – sociālajiem jautājumiem. “Forte Cultura” projekta ietvaros eksperte no Komarom pilsētas Ungārijā runāja par pilsētu kultūras mantojuma ilgtspējīgu attīstību un nākotnes plāniem, iesaistot arī partnerus no Latvijas. Konferenci noslēdza atklāta diskusija par inovācijas jautājumiem saistībā ar pilsētvidi, tās attīstības sociālo aspektu un kultūras mantojuma saglabāšanu. Jāuzsver, ka diskusijā bija aicināti piedalīties arī pilsētas iedzīvotāji un Aradas domes vadība, klātesot visiem projektā iesaistītajiem partneriem.

Projekta semināra dienaskārtībā vadošais partneris un projekta partneru koordinatori iekļāva ziņojumu par paveikto un ieskicēja nākotnes plānus, kuros uzsvars tika veltīts inovatīvo ideju apspriešanai un iespējamam īstenošanas scenārijam (iekļaujot tehniskos, finansiālos, sociālos, sadarbības un mākslinieciskos aspektus), kas, savukārt tiks prezentēts noslēguma konferencē, kuru organizēs Jelgavas novads rudens konferencē septembrī.

“Mana Eiropas pašvaldība (My European city)” ir pilsētu sadarbības tīkls, kas veicina pilsētu sadarbību, ideju apmaiņu un iedzīvotāju iesaisti kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienu vērtību popularizēšanā, izceļot Eiropas kontekstu.
Projektu “Mana Eiropas pašvaldība (My European City)!” finansē Eiropas Komisijas programma “Eiropa Pilsoņiem”. Projekta Nr. 556021-CITZ-1-2014-1FR-CITZ-NT, ieviešanas laiks: 01.11.2014. - 31.10.2016.

attels