Projekti
Projekta noslēguma seminārā izvērtē rezultātus

Augusta beigās Recklinghauzenas pašvaldībā Vācijā uz projekta “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” noslēgumu ieradās projektā iesaistīto valstu – Latvijas (Jelgavas novada pašvaldība), Zviedrija (Sormlandes apgabals), Polijas (Vodzislavas rajons) un Vācijas (Reklinghausenas apgabals) – pārstāvji.

Projekta noslēguma semināra laikā dalībnieki izvērtēja savus ieguvumus projektā, sniegto ieguldījumu projekta ieviešanā, tāpat arī diskutēja par nākamā projekta idejām un sadarbības jomām. Jelgavas novada pašvaldības speciālisti apņēmās sagatavot jaunu projekta pieteikumu padziļinātai sociālās jomas un dažādu aprūpes modeļu izpētei partneru valstīs.

Pasākuma laikā partneri iepazinās ar iedvesmojošu piemēru kultūras, etniskās, politiskās daudzveidības izzināšanai jauniešu vidū. Skolēni no Recklinhausenas rajona pulcējas NMUN programmā (National Model United Nations), kuras ietvaros sākotnēji savā reģionā mācās, pēc tam Ņujorkā piedalās starptautiskā pasākumā, risinot konkrētu problēmu, kas kārtējā gadā ir Apvienoto Nāciju organizācijas dienaskārtībā. Jaunieši izvēlas konkrētu valsti, kuras viedokli pārstāv kā diplomāti un politiķi. Līdztekus angļu valodai nepieciešams apgūt diplomātijas pamatus, attiecīgās problēmas dokumentus, diskusijas un klausīšanās prasmes, lai spētu risināt jautājumus un pārliecināt oponentus. Delegācijā, kas dodas uz konferenci Ņujorkā, tiek iekļauti dažādu tautību un reliģiju jaunieši, arī bēgļi, kas sniedz lielu ieguldījumu risināmajās problēmās, jo viņu pagātne ietver dzīvi un pieredzēto zemēs, no kurām viņi nāk. Daudzveidība nav problēma, bet ir dāvana, jo nodrošina dažādas kompetences. Saskaroties ar risināmajiem jautājumiem un pārstāvēto valstu daudzveidību, šie jaunieši vairs nekad nav tādi kā iepriekš, viņu redzesloks paplašinās un faktiski tādējādi tiek gatavoti nākotnes politiķi un diplomāti.

Papildus informācija par programmu un pasākumiem.

Semināra noslēgumā dalībnieki iepazinās ar Emscher kooperatīva darbību, kas nodrošina Eiropā lielākā infrastruktūras projekta notekūdeņu un kanalizācijas attīrīšanai darbību. Emscher kooperatīvs dibināts 1899.gadā, kad, attīstoties ieguves (ogļraktuves) industrijai, tika piesārņota Emscher upe ar tās pietekām un apkārtējā daba, un tika nolemts veikt pasākumus situācijas uzlabošanai šajā jomā. Sākotnēji tika izbūvēti betonēti virszemes kanāli, ko šobrīd nomaina apakšzemes kanalizācijas sistēmas izbūve un jaudīgu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšana, tādējādi saglabājot un reģenerējot dabas vērtības plašā teritorijā. Kooperatīvs ir atbildīgs arī par aizsardzību pret plūdiem, lietusūdeņu un pazemes ūdeņu apsaimniekošanu, ūdensceļu uzturēšanu.

Informācijai.

Pasākuma noslēgumā tika parakstīts Saprašanās memorands ilgtspējīgai sadarbībai starp visiem iesaistītajiem partneriem.

Tāpat visi partneri vietējās amatu skolas virtuvē gatavoja savu valstu nacionālos ēdienus, kurus pēc tam prezentēja partneriem un degustēja.

Projektu “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” finansē Eiropas Komisijas programma “Eiropa Pilsoņiem”. Projekta Nr. 563300-CITIZ-1-2015-1-DE-CITIZ-NT, ieviešanas laiks: 13.09.2015.-12.09.2017.

Bilde