Bērzkalnes PII

Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi šajā mācību gadā aktīvi izmanto ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/050 piedāvātās aktivitātes.

Ir notikušas jau 2 nodarbības sirds un asinsvadu slimību riska mazināšanai ar fizioterapeitu O.Kliju, 2 meistarklases “Vingro-esi vesels!” kopā ar treneri I.Baluli un 5 peldētprasmes nodarbības Balvu peldbaseinā kopā ar treneri A.Voiku.

Pēc visām aktivitātēm bērni jūtas moži un pacilāti, jo īpaši priecājas par iespēju apgūt peldētprasmi un ar nepacietību gaida katru nākamo braucienu uz Balvu peldbaseinu.                                                                                   

Teksts: iestādes vadītāja I.Korlaša

Foto: no personīgā arhīva