Projekti
Projekts “Kultūras aktivitātes mazākumtautību nacionālās identitātes stiprināšanai un iedzīvotāju saliedēšanai”

Jelgavas novada Glūdas pagasta Slāvu kultūras biedrības „Rodņik” kolektīvs aktīvi piedalās projektu rakstīšanā un realizācijā. Šogad laikā no septembra līdz decembrim biedrība piedalās projektā “Kultūras aktivitātes mazākumtautību nacionālās identitātes stiprināšanai un iedzīvotāju saliedēšanai”, kuru atbalsta  Kultūras ministrija un Zemgales NVO Centrs.

Projekta mērķis ir veicināt mazākumtautību kultūras attīstību un etniskās identitātes stiprināšanu, kā arī sekmēt iedzīvotāju līdzdalību, pašiniciatīvu Jelgavas un Dobeles novadu sabiedriskajā dzīvē, akcentējot pašdarbības kolektīvu nozīmi dažādu tautu vienotībā un integrācijas veicināšanā, nodrošināt  kultūras vērtību saglabāšanu un attīstību. Jau ir notikušas divas lekcijas un praktiskās nodarbības.

8. oktobrī tika organizēta nodarbība “Etnogrāfiskās zīmes telpu rotāšanai”. Tajā piedalījās slāvu biedrības “Rodņik”, vācu kultūras  biedrības kolektīvs  “Die Lustigen” un  romu biedrības “Zora 7” dalībnieki, kā arī interesenti  no Glūdas pagasta. Nodarbības laikā dalībnieki izgatavoja etnogrāfiskās zīmes  telpu rotājumam  Valsts svētku svinībām  un piespraudes etnogrāfisko zīmju formā.

29. oktobrī tika organizēta lekcija un praktiskā nodarbība “Ornamenti, krāsas un raksti vācu, slāvu, romu tērpos un rotās”. Šajā nodarbībā slāvu tautības dalībnieki darināja tautas jostas, vācu biedrības kolektīvs veidoja kaklarotas – kamejas, bet vīrieši izrotāja savas cepures, romu biedrības pārstavjiem tika piedāvāta matu sprādzes zieda darināšana.

Lektore un praktiskās nodarbības vadītāja Zandai Kursīte sniedza izsmeļošu informāciju par katru aktuālo tēmu. Pateicoties lektores pacietībai un palīdzībai mēs izveidojām dekorējumus un tērpu rotājumus.

Protams, vislielākais nopelns šajā darbā ir projekta vadītājai Olgai Rožko, kura vienmēr ļoti nopietni, pārdomāti organizē visu darbu projekta īstenošanā.

Mēs, projekta dalībnieki vairāk un vairāk pārliecināmies, ka šādas nodarbības palīdz visiem labāk saprast vienam otru, uzzināt savas un līdzās dzīvojošo tautu tradīcijas, tas paaugstina  mūsu kultūras līmeni, mēs gūstam daudz svarīgu praktisku padomu.

Sabukārt, 27. novembrī plkst. 14.00 Nākotnes kultūras namā notiks projekta noslēguma pasākums „Ražas svētki”. Pasākumā piedalīsies Slāvu kultūras biedrība „Rodņik”, Dobeles  vācu kultūras biedrības ansamblis „Die Lustigen”,  romu biedrība „ Zora 7”. Skanēs dziesmas, tiks iestudētas dejas, iepazīsimies ar nacionāliem ēdieniem un degustēsim tos.

Slāvu kultūras biedrības “Rodņik” valdes priekšsēdētājas vietniece Elvīra Spička