Projekti
Radošums un ražošana. Kas kopīgs? Vācijas pieredze

Oktobrī Recklinghauzenas pašvaldībā Vācijā uz projekta partneru pārstāvju tikšanos pieredzes un informācijas apmaiņai starp projektā iesaistītajām pašvaldībām ieradās projektā iesaistīto valstu – Latvijas (Jelgavas novada pašvaldība), Zviedrija (Sormlandes apgabals), Polijas (Vodzislavas rajons) un Vācijas (Reklinghausenas apgabals) – pārstāvji. Pašvaldību politiskajiem pārstāvjiem organizētais pasākums tika veltīts Recklingausen apgabala 200 gadu pastāvēšanas un attīstības laikam.

Vizītes laikā dalībnieki iepazinās ar Ziemeļreinas–Vestfālijas reģiona kultūras un vēstures mantojumu, kas galvenokārt saistās ar šī reģiona industriālo attīstību – šajā reģionā vēsturiski atradās ogļraktuves, kā arī bijusi attīstīta metālapstrādes industrija. Arī reģiona infrastruktūra tika pielāgota saražotās produkcijas transportēšanai, līdztekus zemes ceļiem un dzelzceļam izbūvēti vairāki kanāli, pa kuriem pārvietojās kuģi ar kravām. Šajā sakarā var pieminēt Henrichenburg kuģu liftu, kas izbūvēts 1899. gadā uz Dortmundas– Emsas kanāla. Kanāls ir 270 km garš un savieno Rūras reģionu ar Emdenas ostu, tādējādi nodrošinot piekļuvi jūrai. Lifts un apkārtējās ēkas šobrīd ir populārs muzejs, kurā var iepazīties ar kanāla būvi, lifta darbības principiem, tā laika kravas kuģiem, kas parasti bija 67m gari. Sīkāka informācija.

Seno industriālo mantojumu savienojumā ar mūsdienu dzīves prasībām atklāj bijušās "Fürst Leopold" ogļu raktuves Dorstenā. Raktuves pārtrauca darboties 2001. gadā, jo ogļu ieguve Vācijā pamazām kļuva nerentabla augsto izmaksu dēļ. Raktuves šobrīd ir Vācijas ogļu ražošanas industrijas vēstures piemineklis. 2008. gadā šo kompleksu iegādājās Tedo GmbH, lai veidotu sinerģiju starp vēsturiskajām vērtībām, moderno vidi, pasākumu organizēšanu, gastronomisko tūrismu, biroju un mākslas telpu. Teritorija pārdēvēta par “CreativQuartier”, tajā darbojas četri dažādu valstu un kultūru restorāni, ALDI lielveikals, 30 uzņēmumi. Uzņēmums izveidojis 100 m garu galdu, ap kuru vietējie iedzīvotāji var rīkot piknikus un citas aktivitātes. Bijušajās ogļraču ģērbtuvju telpās ierīkota izstāžu zāle, šeit notiek dažādi mākslas festivāli. Tāpat kvartālā norisinās 2 līdz 3 kultūras pasākumi nedēļā – koncerti, pagaidu tirdziņi, dzimšanas dienas un kāzas. Īpaši populāra laulību ceremoniju vieta ir muzejs, kurā saglabāta ieeja senajā šahtā. Šeit visas ierīces un mehānismi, kas nodrošināja ogļraču darbu un kravas apgrozījumu, vēl joprojām darbojas. Teritorijā plānots izbūvēt dzīvokļu kompleksu ar 200 dzīvokļiem un stāvvietu līdz 1000 automašīnām. Sīkāka informācija.

Zīmīga epizode, kas tika atspoguļota gaismas šovā “Recklinghausen Leuchtet”, saistās ar teātra mākslu. Pēckara gados, kad ogles izsniedza tikai ierobežotos apjomos, Hamburgas teātra aktieri šīs ogles saņēma no Recklinghausenas ogļračiem, un, pateicībā par šo žestu, atbrauca ar teātra izrādēm, kas tagad ir kļuvušas par tradīciju un starptautisks teātra festivāls šeit notiek katru gadu.

Mūsdienu ražošanas tradīcijas tika iepazītas MARL ķīmijas parkā, kas ir īpaša ražošanas teritorija, kurā koncentrējušies vairāki ķīmijas industrijas uzņēmumi. Šis ir viens no lielākajiem un integrētākajiem šāda veida parkiem Eiropā. Tā platība ir 650 ha; lielākais uzņēmums, kam pieder arī visa parka teritorija, ir Evonic Industries, kopumā šeit darbojas vairāk nekā 20 uzņēmumi. Kopējais darbinieku skaits ~10 tūkstoši. MARL ķīmijas parkā tiek ražotas izejvielas citu rūpniecību nodrošināšanai. Interesanti, ka komplekss izvietojies vien 1 km attālumā no tuvākās pilsētas.

Pasākuma otrajā daļā notika projekta starpposma rezultātu izvērtēšana – līdztekus veiktajiem uzdevumiem tika definēti soļi un aktivitātes, kas izpildāmi līdz projekta noslēgumam, kā arī sastādīta darba programma semināram, kurš projekta ietvaros 2017. gada maijā notiks Jelgavas novadā.

Projektu “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” finansē Eiropas Komisijas programma “Eiropa Pilsoņiem”. Projekta Nr. 563300-CITIZ-1-2015-1-DE-CITIZ-NT, ieviešanas laiks: 13.09.2015.-31.07.2017.

attels