Normunds Talcis

Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai – komunālās jomas pakalpojumu sniedzējam SIA “Ozolnieku KSDU” līdz ar 2023. gada 3. novembri valdes locekļa amatā iecelts Normunds Talcis, kas ilggadēji bijis valdes priekšsēdētājs AS “Rīgas siltums”. Izmaiņas “Ozolnieku KSDU” valdes sastāvā rosinātas pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja - Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektores Līga Lonertes iniciatīvas.

Kā zināms, no 2022. gada maija Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrībās - SIA „Jelgavas novada KU” un SIA “Ozolnieku KSDU” ir aizsākta reorganizācija un tās īstenošanai valdes locekļa amatā apstiprināja vienu amatpersonu – pašreizējo SIA “Jelgavas novada KU” vadītāju Dinu Stašānu. Reorganizācijas procesa nodrošināšanai abos uzņēmumos viņš amatā tika iecelts uz gadu un šis termiņš noslēdzās 2023. gada 30.septembrī.

Ņemot vērā, ka reorganizācijas process, kas paredz abu kapitālsabiedrību apvienošanu vienā, arvien vēl nav noslēdzies, taču abu uzņēmumu darbības efektivizēšanai ir nepieciešami pārdomāti un saskaņoti vadības lēmumi, kapitālsabiedrības SIA “Ozolnieku KSDU” dalībnieku ārkārtas sapulcē lemts par Normunda Talča kā profesionālajā jomā piemērota kandidāta un nozarē kompetenta speciālista izraudzīšanu SIA “Ozolnieku KSDU” valdes locekļa amatam. Normunds Talcis amatā apstiprināts līdz brīdim, kad dalībnieku sapulce amatā ieceļ citu kandidātu, savukārt Dins Stašāns turpinās valdes locekļa pienākumus SIA “Jelgavas novada KU”. Paredzams, ka līdz pilnīgai kapitālsabiedrību – abu komunālo uzņēmumu apvienošanai un reorganizācijas noslēgumam turpmāk  katrs no valdes locekļiem vadīs vienu no uzņēmumiem.

Jelgavas novada pašvaldībai kā Ozolnieku novada pašvaldības tiesību un saistību pārņēmējai pēc administratīvi teritoriālās reformas pieder divas komunālo uzņēmumu kapitālsabiedrības – SIA “Ozolnieku KSDU” un SIA “Jelgavas novada KU”, kas nodrošināja līdzīgus pakalpojumus un abām ir deleģētas pašvaldības funkcijas. Ar mērķi nodrošināt lietderīgāku pakalpojumu sniegšanu administratīvās teritorijas iedzīvotājiem, veikt deleģētos pienākumus efektīvāk ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu dome atbalstīja uzņēmumu reorganizāciju, kas virzīta uz to apvienošanu.

“Paļaujos, ka abu komunālo uzņēmumu apvienošana turpināsies sekmīgi. Izraudzītais valdes loceklis ir ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi nozarē vadošā uzņēmumā. Šīs jomas pakalpojumu sniedzējiem ir pašlaik ļoti daudz izaicinājumu, – ne tikai meklējot efektīvākos risinājumus siltumapgādei novadā, energoefektivitātes un mājokļu siltināšanas jautājumos un dzīvojamā fonda attīstīšanai novadā, bet virknē citu tēmu – atkritumu šķirošanas, aprites ekonomikas un atkritumu apsaimniekošanas ieviešanai, ūdensapgādes, decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu attīstīšanai, kvalitatīvai klientu apkalpošanai utt. Līdz ar to saredzu, kas, noslēdzoties reorganizācijai, valdes komandu veidotu stiprs tandēms, kam potenciāls arī pašlaik veidojas” skaidro izpilddirektore Līga Lonerte.

Normunds Talcis jaunos darba pienākumus valdes locekļa amatā sācis pildīt ar 3 novembri.

Foto: LETA