Sociālā joma
Restaurācijas tehnoloģiju prakse Lielvircavas muižā

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas restaurācijas programmas audzēkņi mācību gada izskaņā devušies kvalifikācijas praksē uz Lielvircavas muižu, kur šobrīd norit vērienīgi muižas atjaunošanas un restaurācijas darbi. Muižas iekštelpās sienu dekoratīvo krāsojumu atjaunošanu līdztekus pieredzējušiem meistariem apgūst 4 topošie restauratoru asistenti.

Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā šobrīd notiek jauniešu uzņemšana mācībām dažādās programmās, tostarp restaurācijā. Tikmēr vecāko kursu audzēkņi mācību gada izskaņā devušies kvalifikācijas praksē. Lielvircavas kungu nama telpu atjaunošanā piedalās audzēkņi Samanta Trompete, Līga Jaunromāne, Dagnija grauduma un Kristofers Muižnieks, kuri meistares Agneses Gulbes un skolotājas Gundegas Liepas vadībā, saskaņā ar SIA ”Arhitektoniskās izpētes grupa” arhitekta un būvprojekta vadītāja Artūra Lapiņa, arhitektes Sabīnes Ertes un dizaineres Ievas Martas projektu, veic sienu dekoratīvā krāsojuma atjaunošanu.

Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finanšu līdzekļus, Lielvircavas muižā pirmie vērienīgie atjaunošanas darbi aizsākās 2020. gada sākumā, atjaunojot un restaurējot muižas kreisajā spārnā vairākas telpas, kā arī ieejas parādes durvis un centrālo kāpņu zonu. Secīgi turpinoties darbiem un piesaistot papildus finanšu līdzekļus no Eiropas Lauksaimniecības fonda, pērn oktobrī muižā aizsākās nākamie restaurācijas darbi, atjaunojot vēl papildus sešas telpas otrajā stāvā.

Būvnieki telpās atjauno grīdas segumu un daļēji kā esošā kopiju ieklāj jaunu vairogparketu. Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi profesionāļu vadībā veido sienu apdares pēc vēsturisko krāsojumu paraugiem, kādas ir sastopamas citās 19. gadsimta Latvijas ēkās. Prakses laikā audzēkņi iepazīstas un apgūst: materiālus, tehniskos paņēmienus, darba vides organizāciju, drošības noteikumus un amata prasmes, esot objektā un strādājot komandā. Restaurācijas ietvaros tiek izmantoti mūsdienu materiāli: “Caparol”, Indeko – plus krāsas, “Anza” sintētisko šķiedru saru otas, lāzers, ”Tesa” krāsotāju līmlente un ploteršabloni.

“Katra profesionāla restauratora sekmīgas darbības pamats ir perfekta amata prasme. Protams, vislabākais veids kā to pilnveidot ir dzīva, reāla prakse. Apzināmies, jo lielāka ir audzēkņa pieredze, jo labāk novērtēts viņš pēc tam būs savā izvēlētajā profesijā. Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola nemitīgi meklē dažādas prakses iespējas saviem audzēkņiem. Mums ir paveicies, ka izglītības iestāde atrodas senās un vēsturiskās telpās, jo veicot muižas atjaunošanas darbus, ļaujam audzēkņiem piedalīties ar savu devumu. Esam nodrošinājuši iespēju audzēkņiem praktizēties ne vien novadā, restaurējot, piemēram, Elejas Tējas namiņu, Zaļāsmuižas pili, Abgunstes muižu, Berķenes muižu, Lielplatones muižu u.c. vēsturiskos objektus, bet arī ārzemēs. Esam atvērti dažādu veidu sadarbībām, cerot nākotnē piedalīties arī citu novadu muižu atjaunošanos un restaurācijas darbos”, komentē Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktores vietniece izglītības jautājumos Valija Barkovska.

Muižas atjaunotajās telpās paredzēts noformēt muižas un kungu mājas vēstures ekspozīciju, izveidot vēsturisko tērpu ekspozīcijas zāli atbilstošu 19.gs. modes vēsturei ar tērpu kopijām no īpašnieku portretiem, kā arī trīs telpas pielāgot modes vēstures darbnīcu radošajām aktivitātēm.


RESTAURĀCIJAS TEHNOLOĢIJU PRAKSE LIELVIRCAVAS MUIŽĀ