Projekti
Rinda uz aizņēmumiem Valsts kasē kavēs projektu uzsākšanu

Jelgavas novada pašvaldība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu projektu pieteikumiem, ar ko, piesaistot ELFLA projektu finansējumu, vairākos pagastos būtu iespējams labiekārtot aktīvās atpūtas un sporta laukumus. Kopējā summa visiem septiņiem pašvaldības iniciatīvas projektiem sasniedz 1 445 424 EUR. Publiskais jeb piesaistītais ES finansējums summējas 153 823 EUR apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums – 1 291 601 EUR.

“Saskaņā ar domes lēmumu 1,3 miljonu apmērā nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums paredz aizņēmumus Valsts kasē, taču pašlaik sarežģītā situācija ar valdības nostāju attiecībā uz aizņēmumiem un piešķīrumiem no Valsts kases pašvaldībai nerada paļāvību, ka tas būs iespējams. Skaidrojot šo situāciju, ar publisku vēstuli esam vērsušies gan valdībā, gan Finanšu ministrijā un citās uzraugošajās institūcijās. Pagaidām pašvaldība plāno apstiprinātos projektus īstenot 2020.-2021.gadā, ņemot vērā, ka tai nav pieejamu resursu tādā apmērā no budžeta līdzekļiem. Nav arī skaidrs, kādas būs aizņēmumu piešķīrumu nostādnes no valdības puses. Ja nebūs iespējams saņemt aizņēmumu pilnā mērā, iespējams, pašvaldība pārskatīs arī šīs ieceres un kaut ko būs spiesta mainīt plānotajos darbos” – skaidro Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Projekts “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Bērvircavas ciemā” paredz āra vingrošanas un bērnu rotaļu laukumā ieklāt monolītu gumijotu segumu, izvietot jaunus āra trenažierus un izveidot multifunkcionālu bērnu rotaļu laukumu ar atrakciju kompleksu - šūpolēm, slidkalniņu, kāpšanas sienu, pievienojot lietošanas instrukcijas stendu pie katra trenažiera un bērnu rotaļu elementa. Projektā iecerēts īstenot jauniešu sen gaidītu ieceri – izveidot skeitparku. Skeitparkā tiks izgatavota un uzstādīta īpaša rampa, triku kalniņš, divu slīpumu pusrampa, slaids un slīpums ar margu. Papildus teritoriju plānots apzaļumot, ierīkojot zālienu, kā arī izvietojot soliņus un izveidojot velosipēdu novietni.

Projekta pieteikums “Sporta laukuma labiekārtošana Staļģenes ciemā” paredz modernizēt sporta laukumu, lai organizētu vietējo skolu jauniešu, starpnovadu turnīrus un sacensības vieglatlētikā, hokejā, futbolā, volejbolā un basketbolā. Laukuma mākslīgais segums būs piemērots tam, lai ziemā to pārvērstu par slidotavu, izveidojot vienīgo publisko slidotavu Jelgavas novada iedzīvotājiem. Papildus tiks sakārtota meliorācija, izbūvējot sistēmu lietusūdeņu novadīšanai no stadiona, kā arī teritorijā izbūvējot apgaismojumu pie daudzfunkcionālās manēžas, kur ziemas periodā norisināsies slidošana.

Arī Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas ar projekta līdzfinansējumu plānots sakārtot sporta laukumu. Teritorijā veiks apzaļumošanu, ierīkojot zālienu, demontēs novecojušo skrejceļa grants segumu, ceļu apmales, skrejceļa un tāllēkšanas bedres skrejceļa segumu, tā vietā ieklājojot jaunu, speciālu skrejceļu segumu, kas tiks marķēts atbilstoši prasībām. Arī pašu tāllēkšanas bedri plānots veidot jaunu.

Sporta laukumam Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas paredzēts demontējot esošo skrejceļa  grants iesegumu un tā vietā ieklāt speciālu skrejceļiem paredzētu segumu uz šķembu pamatnes. Skrejceliņam būs nepieciešama marķēšana, laukumā izveidos tāllēkšanas bedri un veiks laukuma apzaļumošanu.

Elejas pagastā plānots labiekārtot teritoriju pie  Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra, āra vingrošanas un bērnu rotaļu laukumā ieklājot monolītu gumijotu segumu, uzstādot jaunus āra trenažierus un bērnu rotaļu iekārtas ar lietošanas instrukciju stendiem. Tāpat teritorijā plānoti apzaļumošanas darbi, ierīkojot zālienu, izvietojot soliņus, atkritumu konteinerus un velosipēdu novietni. Vēl projekta rezultātā tiks izbūvēts estrādes skatuves laukums un veikta margu izgatavošana un uzstādīšana.  

Vilces pagastā plānots labiekārtot atpūtas vietu Ziedkalnes ciemā, demontējot bojāto sporta un rotaļu iekārtas, un tā vietā uzstādot jaunus āra trenažierus, tāpat vingrošanas laukumā ieklājot monolītu gumijotu segumu, ierīkojot pludmales volejbola laukumus, ieklājot laukumu ar bruģakmens segumu strītbola vajadzībām un ierīkojot futbola laukumu ar vārtiem. Atbilstoši plānoto sporta aktivitāšu vajadzībām teritorijā tiks ierīkots arī 2.6 m augsts žogs, teritoriju apzaļumos, izvietos jaunus soliņus un velosipēdu novietni.

Savukārt Platones pagasta Platones ciemā ir nodoms izveidot brīvdabas estrādi pasākumu un svētku svinēšanai iedzīvotāju ikdienas brīvā laika pavadīšanai. Saskaņā ar projekta ieceri, estrādes platība būs 50.70 m2, bet deju grīda 97 m2, tāpat tiks izveidots kora podests, aktieru telpa un divas palīgtelpas. Ēka tiks būvēta uz monolīta dzelzsbetona lentveida un stabveida pamatiem, tāpat tiks armēts vieglbetona bloku mūris ar koka dekoratīvo apdari no ārpuses.

Pašlaik vēl norit pašvaldības un uzraugošo institūciju sarunas par risinājumu variantiem finansējuma apritē, tikmēr Jelgavas novada pašvaldība paredz, ka projektu īstenošana varēs aizsākties vien nākamgad.