Iedzīvotājiem
Meža dzīvnieki

Iestājoties rudenim, iedzīvotāji ziņo, ka Ozolnieku un Cenu pagastā, apdzīvotu vietu tuvumā vairākkārt redzētas mežacūkas. Mežacūkas rudens periodā migrē no kukurūzas laukiem, kur notiek aktīva pļaušana, uz citām vietām, kur pieejama barība. Būtiski atcerēties - šiem dzīvniekiem ir nozīmīgi uzņemt tauku krājumus ziemai, tādēļ attālums nav šķērslis.

Aicinām iedzīvotājus pārvietoties uzmanīgi, it īpaši diennakts tumšajā laikā, kad pasliktinās redzamība uz ceļiem. Nekādā gadījumā mežacūku nebiedējiet ar skaņas vai gaismas signāliem un citām darbībām, kas dzīvniekos var radīt agresiju.

Nebarojiet savvaļas dzīvniekus ciemu tuvumā, lai tiem neveidojas ieradums apmeklēt šo vietu. Dzīvnieki pierod, ka iztika nav jameklē pašiem, to populācija aug un var sākt traucēt cilvēku ikdienas gaitām. Tāpat lūdzam sadzīves un bioloģiskos atkritumus uzglabāt tiem paredzētos konteineros, lai atkritumi nebūtu dzīvniekiem brīvi pieejami.

Ja esat manījis meža dzīvnieku uzturamies apdzīvotu vietu tuvumā vai jums ir jautājumi par šo tēmu, lūdzam sazināties ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju, kas tālāk informāciju nodos atbildīgajiem dienestiem, ja tas būs nepieciešams.