Projekti
Sadarbības partneri no Portugāles iepazīstas ar drošības un uzņēmējdarbības jautājumiem Jelgavas pilsētā un novadā

Lai iepazītos ar labās prakses piemēriem uzņēmējdarbībā un drošības jautājumu risinājumiem Jelgavas novadā un pilsētā, Jelgavas novada pašvaldību 3.augustā apmeklēja sadarbības partneri no Fundao, Portugālē. Vizīte noritēja INTERREG III URBACT programmas projekta “Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā” (IoTXchange) ietvaros.

Kā atzina Fundao pašvaldības viceprezidents Miguel Gavinhos, Portugāle un Fundao pašvaldība ir droša vieta dzīvošanai un strādāšanai. Bet, pēdējos gados palielinoties bēgļu plūsmai, Fundao pašvaldībā ar 26 tūkstošiem iedzīvotāju dzīvo 63 tautību pārstāvji, tādēļ drošības un integrācijas jautājumi ir izvirzīti kā pašvaldības prioritāte. Tāpat Fundao pašvaldībā lielu uzmanību pievērš uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu uzņēmumu piesaistei, sevišķi IT jomā. Laika posmā no 2013.gada Fundao dibināti vairāk kā 100 jauni uzņēmumi, tajā skaitā 16 IKT jomā, tajos izveidojot vairāk kā 1000 darba vietas.

Vizītes laikā tika apmeklēts Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs, jo līdzīgu centru vēlas izveidot arī Fundao pašvaldība. Kā atzina Fundao pašvaldības policijas priekšnieks João Santos, kas piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā, šis ir viens no labāk aprīkotajiem šāda veida centriem, kādu viņš ir apmeklējis. Tāpat vizītes ietvaros apmeklēts LIAA Jelgavas biznesa inkubators, iepazīstinot viesus ar pirms- un inkubācijas programmām. Savu pieredzes stāstu atklāja arī viens no inkubācijas programmā uzņemtajiem uzņēmumiem – SIA “Eligent”, kas darbojas ar lietu interneta un robotikas jomā. Vizītes noslēgumā SIA Laflora informēja par vēja un biznesa parka attīstības iecerēm, kā arī Drabiņu purvā partnerus iepazīstināja ar kūdras ieguves procesu, kas radīja lielu interesi, jo Portugālē kūdra nav plaši sastopama.

Projekta otrās fāzes kopējais budžets plānots EUR 744 166,92 EUR apmērā, no kā Jelgavas novada pašvaldības budžets ir EUR 61 470. Atbalsta intensitāte – 85% ERAF līdzfinansējums un 5% valsts budžeta dotācija. Otrā fāze sākās 2020.gada 7.maijā un turpināsies līdz 2022.gada 7. augustam.

Sadarbības partneri no Portugāles iepazīstas ar drošības un uzņēmējdarbības jautājumiem Jelgavas pilsētā un novadā: