Projekti
Sadarbības vizīte Norvēģijā

Šonedēļ no 7. līdz 9. septembrim projekta “Kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē” ietvaros Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji aicināti apmeklēt vairāku vietējo pašvaldību atjaunotās vēsturiskās ēkas Norvēģijā, kas pārveidotas par populāriem apmeklētāju galamērķiem. Tādēļ arī vizītes tēma galvenokārt pozicionēta uz kultūras vēstures un mūsdienīgā novērtējumu, novēršot vai mazinot iespējamās pretrunas.

Par Jelgavas novada bagāto vēsturi, augsto materiālo un garīgo kultūru un tradīcijām liecina kultūras mantojums – vairāki simti valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi – ne tikai arhitektūras, bet arī arheoloģijas, mākslas un vēstures pieminekļi. Kultūras mantojums darbojas kā īpašu interesi piesaistošs faktors un kā vietējā lepnuma un identitātes avots. Mantojumam ir būtiska vērtība cilvēku kultūrā, un tas sniedz gan publisku, gan privātu labumu.

Piesaistot dažādu projektu investīcijas, Jelgavas novada pašvaldībai pēdējos gados ir izdevies atjaunot un restaurēt vairākus nozīmīgus kultūrvēsturiskus objektus. Viens no spilgtākajiem kultūrvēstures pieminekļiem, ko pašvaldība restaurēja 2015.gadā, piesaistot Eiropas Ekonomikas zonas finansējumu projektam «Elejas muižas apbūves restaurācija», ir Elejas Tējas namiņš un mūra žogs. Kopš tā brīža Elejas tējas namiņš kļuvis par iecienītu apskates objektu visā Elejas muižas parkā, ļaujot izzināt vēstures liecības arī par pārējām muižas kompleksa ēkām. Turklāt pašvaldība pašlaik pozicionē Elejas tējas namiņu kā pateicīgu un atbilstošu laulību ceremoniju vietu, radošu pasākumu vai salonmūzikai piemērotu norises telpu.

Plānots, ka 2017. gadā vairāku projektu apstiprināšanas gadījumā pašvaldība iecerējusi novadā veikt arī dažu muižu restaurēšanu un daļēju to labiekārtošanu. Attīstot un labiekārtojot vēstures nozīmīgos objektus, viens no galvenajiem un centrālajiem jautājumiem rodas – ko darīt, lai veicinātu šo vērtību ilgtspējīgu izmantošanu un kā piesaistīt iespējami daudz ieinteresētu apmeklētāju?

Sadarbības pasākuma mērķis Norvēģijā ir smelties pieredzi, kā uzlabot Jelgavas novada kultūrvēsturisko objektu atraktivitāti, iekļaujot tos mūsdienu vidē, kā arī nodrošinot papildus tūristu un interesentu pieplūdi novadā un pagastos, tādējādi veicinot iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti.

Vizītes ietvaros notiks tikšanās vairākās Norvēģijas pašvaldībās – Arendālē, Grimstadē un Kristiansandā. Piemēram, Arendālē tiks apskatīta sena saimniecība – “Bjellandstrand Gard”, kas pārveidota par populāru apmeklētāju galamērķi ar kafejnīcu un laulību vietu. Savukārt Trevestrandā un Kristiansandā grupa iepazīsies ar vēsturiskās apbūves un attīstības teritorijām.

Jelgavas novada pašvaldības delegāciju pārstāvēs Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Starptautisko projektu vadītāja, Infrastruktūras projektu vadītāja, Attīstības nodaļas būvinženieris un Būvvaldes pārstāvis. Sadarbības pasākumu finansē Eiropas Ekonomikas zonas Divpusējās sadarbības fonds.

Jelgavas novada pašvaldība starptautisko projektu realizācijā iesaistās kopš 1998.gada, kad sākās sadarbība ar Sodermanlandes lēni Zviedrijā Jelgavas rajona komunālās saimniecības uzlabošanai. Šobrīd Jelgavas novada pašvaldībai ir vairāk nekā 50 sadarbības partneri vairākās Eiropas valstīs. Kā apliecinājumu pašvaldības darba kapacitātei var minēt, ka laikā pēc administratīvi teritoriālās reformas, no 2009. līdz 2015.gadam, īstenoti 278 projekti par kopējo summu 37,2 milj. eiro.