Iedzīvotājiem
Foto

Laikā no 16. oktobra līdz 15. aprīlim Latvijā noteikta ceļu uzturēšanas ziemas sezona, bet atkarībā no laikapstākļiem šis periods var tikt pagarināts. Saskaņā ar likumu “Par autoceļiem” Latvijā visi ceļi pēc to nozīmes ir iedalīti valsts, pašvaldības, komersantu un māju ceļos. Ņemot vērā to, ka pašvaldība budžeta līdzekļus drīkst izlietot tikai savu ielu un ceļu uzturēšanai, servitūtu un privāto ceļu tīrīšana paliek pašu īpašnieku ziņā.

Jelgavas novadā katra pagasta pārvalde atklāta iepirkuma konkursa rezultātā slēdz līgumu par ziemas uzturēšanas darbu veikšanu uz pašvaldības ceļiem un ielām gan apdzīvotu vietu teritorijās, gan ārpus tām. Novadā darbojas četri uzturēšanas darbu veicēji - SIA "Auces meliorators", SIA "Zemgales ceļu būve", SIA "Dreamway" un ZS "Avotiņi A.S.". Jautājumu, ierosinājumu gadījumā aicinām sazināties ar attiecīgo pagasta pārvaldi. Kontaktinformācija atrodama ŠEIT. Ietves un laukumus pie pašvaldības iestādēm pēc pagasta pārvaldes pieprasījuma tīra un ar pretslīdes materiālu apstrādā SIA "Jelgavas novada KU". Uzņēmuma kontaktinformācija: e-pasts jnku@jnku.lv, tālrunis 8848. Savukārt par valsts ceļu apsaimniekošanu atbildīga VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Autoceļu uzturēšanas prasības nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.26 "Noteikumi par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli", ņemot vērā satiksmes intensitātes uzskaites datus un segumu, ir noteiktas piecas uzturēšanas klases – A, B, C, D un E. Ielas un ceļi tiek uzturēti atbilstoši noteiktajām uzturēšanas klasēm, līdz ar to brauktuves stāvoklis var ievērojami atšķirties. Vairumam ielu un ceļu Jelgavas novadā ir noteikta D uzturēšanas klase. Ministru kabineta noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām nosaka, ka autoceļi ar C, D un E klasēm tiek uzturēti ar sniega kārtu, prasības slīdamības mazināšanas darbiem nav normētas, savukārt kaisīšana tiek veikta bīstamākajos ceļu posmos.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un uzturēšanas klasei brauktuvju attīrīšana no sniega ir jāuzsāk pēc snigšanas: A klasei – 3 stundu laikā, B klasei – 8 stundu laikā, C klasei - 24 stundu laikā, D un E klasei laiks netiek normēts. Slīdamības novēršana pastāvīgos laika apstākļos jāuzsāk: A klasei - 3 stundu laikā, B klasei - 8 stundu laikā, C, D un E klasei – laiks netiek normēts. Tāpat noteikumi paredz, ka D klases autoceļu brauktuves attīrīšana no sniega jāveic vismaz divas reizes ziemas sezonā, savukārt E klases - vismaz reizi ziemas sezonā.

Ārkārtējos laikapstākļos, piemēram, snigšana ilgāk par 4 stundām 24 stundu laikā, atkala vai lietus vairākas reizes diennaktī, pieļaujamas atkāpes no noteiktās klases prasībām autoceļu uzturēšanā. Šajā situācijā primāri tiek nodrošināta caurbraucamība un satiksmes kustība. Ceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai Jelgavas novada pagastu teritorijās apskatāmas ŠEIT.

Ir ziema. Aicinām autovadītājus atbildīgi izvērtēt braukšanas apstākļus un atbilstoši laikapstākļiem izvēlēties drošu braukšanas ātrumu, lai neapdraudētu sevi un citus satiksmes dalībniekus.