Projekti
Saņemts finansējums trīs projektu īstenošanai

Noslēdzoties Valsts kultūrkapitāla fonda 1.kultūras projektu konkursam un mērķprogrammu konkursiem, Jelgavas novada pašvaldība no Valsts kultūrkapitāla fonda saņēmusi finansējumu trīs projektu īstenošanai, kopumā 5274 EUR apmērā.

Lai veicinātu lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību pirmsskolu vecuma bērniem un pamatskolu skolēniem Jelgavas novadā, Valsts Kultūrkapitāla fonda 2022. gada 1. kultūras projektu konkursa literatūras nozarē projekta “Bērnu grāmatu autori Jelgavas novada bibliotēkās” ietvaros tiks nodrošināta iespēja apmeklēt un līdzdarboties septiņos lasīšanas veicināšanas pasākumos. Dalībai projekta aktivitātēs savu piekrišanu jau devuši bērnu grāmatu autori Zane Zusta, Laura Vinogradova, Evija Gulbe, Luīze Pastore un Agnese Vanaga. Projekta kopējais finansējums ir 100% Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 1 074 EUR apmērā.

Savukārt Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros atbalstīts projekts “Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai”. Programmas mērķis ir nodrošināt vizuālās mākslas kvalitatīvu izglītību un konkurētspēju, veidojot un uzlabojot vizuālās mākslas izglītības iestādēm nepieciešamo tehnisko bāzi, un projekta ietvaros tiks iegādāta keramikas apdedzināšanas krāsns, dodot iespēju Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Kalnciema mācību punkta bērniem un jauniešiem kvalitatīvi apgūt vizuāli plastisko mākslu. Projekta kopējais finansējums ir 2 187 EUR, no tā Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums ir 2 000 EUR, savukārt Jelgavas novada pašvaldības finansējums - 187 EUR.

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstu saņēma projekts “Mūzikas instrumentu iegāde Jelgavas novada Mūzikas skolām”. Programma paredz nodrošināt mūzikas un dejas mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot mūzikas un dejas mākslas izglītības iestādēm nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, tāpēc projekta ietvaros iecerēts iegādāties tenora saksafonu Ozolnieku Mūzikas skolai, alta saksafonu Salgales Mūzikas un mākslas skolai, kā arī digitālās klavieres Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai. Iegādātie mūzikas instrumenti nodrošinās iespēju Jelgavas novada mūzikas skolu audzēkņiem kvalitatīvi apgūt saksofona un klavierspēli, kā arī nodrošināt pūtēju orķestru darbības nepārtrauktību, saglabāšanu un attīstību. Tāpat digitālā instrumenta priekšrocības un tehnisko iespēju izmantošana padara interesantākas un daudzveidīgākas solfedžo un citas mūzikas priekšmetu nodarbības. Projekta kopējais finansējums ir 5479 EUR, no tā Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 2200 EUR, bet Jelgavas novada pašvaldības finansējums - 3279 EUR.