Novada ziņas
Baneris

Aicinām piedalīties seminārā par Leader projektu konkursa “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai” atbalsta saņemšanas nosacījumiem. 

Seminārā tiks sniegta arī aktuālā informācija par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu uzņēmējiem 2023. gadā, par e-adreses izveidi un Latvijas Digitālā inovāciju centra sadarbību ar uzņēmumiem. 

No 2023. gada 16. janvāra uzņēmēji Jelgavas novadā varēs iesniegt Leader projektus biedrības Lauku partnerība "Lielupe" izsludinātajā projektu konkursā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai  Jelgavas novadā. Ir izsludināta nepārtrauktā projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšana".

Visa informāciju par izsludināto kārtu pieejama partnerības mājas lapā https://partneribalielupe.lv

Semināra programma

Reģistrējies semināram