Novada ziņas
atkritumu kontaineri

Norit darbs pie to mājsaimniecību apzināšanas, kas nav noslēgušas līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. Diemžēl daļai mājsaimniecību Jelgavas novadā joprojām nav atkritumu konteineru. Atgādinām, ka pašvaldības saistošie noteikumi nosaka, ka ikvienam atkritumu radītājam ir pienākums iesaistīties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par to izvešanu.

Iedzīvotājus, kuriem vēl nav noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, SIA “Jelgavas novada KU” aicina sazināties, zvanot pa tālruni 8848 vai rakstot  jnku@jnku.lv.

Kad informācija būs apkopota, pārbaudes konkrētajās adresēs uzsāks Jelgavas novada pašvaldības policija.  Ja līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “Jelgavas novada KU” netiks noslēgts, pašvaldības policija ir tiesīga uzsākt administratīvo procesu.

Atgādinām, ka par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta pirmā daļa paredz, ka par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no piecdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām.

Jelgavas novada administratīvā teritorija ir sadalīta divās atkritumu apsaimniekošanas zonās: 1. zona – Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastu teritorijas, kurā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedz SIA “Clean R”, 2. zona – Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagatu teritorijas, kurā pakalpojumu nodrošina SIA “Jelgavas novada KU”.