Foto

Aizritot tikai mēnesim kapitālsabiedrības SIA “Jelgavas novada KU” valdes priekšsēdētājas amatā, Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi Antras Alksnes uzteikumu pildīt valdes priekšsēdētājas pienākumus. 

Ņemot vērā, ka valdes loceklim ir tiesības jebkurā laikā atstāt amatu, par to iesniedzot paziņojumu sabiedrībai, A. Alksne amatu atstāj jau no 3. jūlija. Savu pamatojumu šādam lēmumam viņa min gan realitātes, gan atbildības sajūtu, jo, nostrādājot krīzes menedžmenta darba režīmā teju mēnesi, ir apjausta uzņēmuma patiesā finanšu situācija, kas uzskatāma par finanšu krīzi un prasa simtprocentīgu valdes locekļu enerģijas ieguldījumu tā saimnieciskās situācijas uzlabošanai.

Kā zināms, A. Alksne darbojas arī Salaspils pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Valgums” valdē un kā prioritāru izvēlas darbu kapitālsabiedrībā, kas ir stabili pārvaldīts un uz attīstību vērsts uzņēmums:

“Ieņemot valdes locekļa amatu, ir būtiski apzināties savus pienākumus un to neizpildīšanas sekas. Apzinoties aktuālo situāciju uzņēmumā, kapitāldaļu turētājam ir jāizvēlas valdes loceklis, kas spēj vadīt uzņēmumu ar nedalītu uzmanību, lai risinātu saimnieciskos un finanšu jautājumus. Jau konkursa laikā uz vakanto valdes locekļa amatu minēju riskus, kas varētu iestāties, saskaņā ar publiski pieejamo informāciju nebija iespējams sagatavot pilnvērtīgu stratēģisko redzējumu par SIA “Jelgavas novada KU”. Realitātē jau vairāku gadu garumā uzņēmums ir sniedzis pakalpojumus zem to pašizmaksas, tādējādi radot zaudējumus, ir tikusi traucēta naudas plūsma un pašlaik tiek apdraudēta pakalpojumu nodrošināšana, tāpēc šo jautājumu rosinu domei ar pilnu atbildību arī vērtēt kontekstā ar līdzšinējās valdes atbildību.” 

Krīzes vadība uzņēmumā pēdējā mēneša laikā norit visās jomās – finanšu plūsmas pārvaldībā, cilvēkresursu, lietvedības, uzņēmuma saistību un grāmatvedības sakārtošanā, ņemot vērā, ka kapitālsabiedrības jaunā valde jūnija sākumā, stājoties amatā, atklāja pārkāpumus līdzšinējās valdes locekļa Dina Stašāna rīcībā gan ar finanšu līdzekļiem, gan darbu procesu organizēšanu. 

Atsaucoties uz A. Alksnes pausto, ziņojums par finanšu situāciju un pakalpojumu jomu nodrošinājumu kapitālsabiedrībā uz situāciju 2. jūlijā iesniegts arī Jelgavas novada domei. 

Izpilddirektora vietnieks Ingus Zālītis pēc dalībnieku sapulces kapitālsabiedrībā ir rosinājis piesaistīt pagaidu valdes locekļus uzņēmuma stabilizācijas procesā līdz brīdim, kad būs iespējams konkursa rezultātā izvēlēt pastāvīgus uzņēmuma valdes locekļus. Pašlaik uzņēmuma vadību nodrošina valdes locekle Irina Malahovska.

Kā zināms, Antra Alksne un Irina Malahovska tika apstiprinātas kā SIA “Jelgavas novada KU” valde 2024. gada 3. jūnijā un jau 7. jūnijā pašvaldības kapitāldaļu turētājs Ingus Zālītis un izpilddirektore Līga Lonerte saņēma valdes ziņojumu par faktu konstatāciju SIA “Jelgavas novada KU”, kas atklāja nesaimniecisku rīcību un pārkāpumus uzņēmuma iepriekšējā vadībā. Izpilddirektore vērsusies tiesībsargājošās iestādēs par šīs amatpersonas pārkāpumiem un vienlaikus norāda, ka komunālās saimniecības vadītājs regulāri ignorējis rīkojumus par atskaišu, pārskatu vai ziņojumu iesniegšanu, kas ļautu sekot līdzi kapitālsabiedrības patiesajai finanšu situācijai.