Projekti
Šķibes pamatskolā uzstādīta Digitālā siena-spēle skolēnu interaktīvu aktivitāšu nodrošināšanai

Lai nodrošinātu Šķibes pamatskolas bērniem un jauniešiem brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu, pirms skolas uzsākšanas, augusta pēdējās dienās skolas gaitenī tika uzstādīta Digitālās spēles siena.

Spēle paredzēta bērniem vecumā no 8-15 gadiem. Spēļu sienu aktivizē riteņa griešana un tā dod iespēju pārbaudīt ātrumu, attapību, atmiņu, ķerot gaismas starus un krāsas. Spēles pamatā ir kustība, un tā spēlējama gan komandā 4-5 dalībniekiem, gan individuāli. Šāda spēles uzstādīšana ir jaunums Jelgavas novadā.

Šķibes pamatskolas vadība uzsākusi koncepcijas projekta “Izglītojošie gaiteņi” izstrādi, kuras mērķis ir radīt ārpus mācību stundu izglītojošu, atraktīvu un aktīvu vidi ar audio un vizuāliem mācību apguves materiāliem un dažādām spēlēm, tai skaitā digitālām. Šādi gaiteņi ir lielisks papildinājums jēgpilnai bērnu brīvā laika pavadīšanai, kā arī palīdz novērst skolēnu uzmanību no viedierīcēm starpbrīžos, un vairāk mudinātu socializēties savā starpā.

Projekta realizācijas laikā tika īstenots izvirzītais mērķis:

Attīstīt Jelgavas novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādību izglītības iestādē, iegādājoties un uzstādot digitālo spēļu sienu Šķibes pamatskolā, tādējādi mērķtiecīgi veidojot attīstošu izglītības iestādes vidi, un sekmējot audzēkņu socializēšanos un digitālo prasmju un iemaņu attīstību.

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas sastādīja 11 076,99 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 9 900 EUR, bet Jelgavas novada pašvaldības finansējums 1 176,99 EUR .                                    

Projekts Nr. 22-06-AL03-A019.2203-000002 “Digitālās sienas (spēles) iegāde un uzstādīšana interaktīvu aktivitāšu nodrošināšanai” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.