Projekti
Šķibes pamatskolas pedagogi pilnveido savas profesionālās zināšanas un apmainās ar labās prakses piemēriem partneristitūcijā Polijā

No š.g. 6. līdz 10. septembrim Šķibes pamatskolas pedagogi viesojās pie kolēģiem Polijā, lai Erasmus+ programmas projekta Nr. 2019-1-PL01-KA201-065659 “Matemātika pamatskolas skolotājiem” ietvaros piedalītos mācību vizītē un dalītos pieredzē un labās prakses piemēros par dažādu mācību metožu izmantošanas iespējām matemātikas mācīšanā pamatskolā.

Sākoties jaunam mācību gadam, Šķibes pamatskolas pedagogi no š.g. 6. līdz 10. septembrim devās pie poļu partneriem NSP "Klasyk", kas ir privāta izglītības iestāde un atrodas Polijas pilsētā Pulavi (Pulawy), lai pilnveidotu savas profesionālās zināšanas un pieredzi. Komandējuma laikā pedagogi tika iepazīstināti ar Polijas izglītības sistēmu, skolu, mācību darbu, tradīcijām un teritoriju ap to. Tika arī apmeklētas 2 matemātikas stundas 2. un 4.klasē, kuru norisē tika izmantoti inovatīvi matemātiskie rīki, pamatojoties uz projekta satura pirmo daļu, kas saistīta ar matemātikas grāmatas  "MathemaTIKs for Primary School Teachers" izstrādāšanu un ieviešanu dzīvē.

Par gūto pieredzi stāsta Everita Zināre: "Es apmeklēju 2 matemātikas stundas 2. un 4.klasē.  2.klasē skolēni darbojās grupās, atkārtoja saskaitīšanas un atņemšanas darbības galvā, salīdzināja lielumus. Vienā grupā skolēni praktiskajā darbā ar lineālu mērīja mēbeļu garumus, otrā grupā skaitīja spēļu naudu, bet trešajā grupā skaitīja Lego klucīšus un to vērtību. Iegūtos rezultātus saskaitīja, atņēma vai salīdzināja. Par pareizi atrisinātiem uzdevumiem katrs skolēns saņēma nesaldinātas kukurūzu nūjiņas, kuras pēc stundas varēja apēst. 4.klasē skolotāja arī atkārtoja saskaitīšanu, atņemšanu un mērīšanu. Skolēni spēlēja lomu spēles - vieni bija pircēji, otri pārdevēji. Pircējam tika iedota noteikta lieluma naudas banknote un 3 grāmatas, uz kurām bija uzlīmētas cenu zīmes. Pircējs varēja izvēlēties 2 grāmatas. Tad viņam bija jāaprēķina pirkuma summu, bet pārdevējs aprēķināja, cik naudas viņam ir jāizdod. Vēl skolēni mērīja savu pēdu garumus un rēķināja kopējo garumu.”

Pēc stundu ēnošanas redzētais tika apspriests pārrunājot metožu izmantošanas iespējas matemātikā un citās stundās. Komandējuma laikā notika arī ekskursija uz Pulavi zinātņu un tehnoloģiju parku, iepazīstoties ar darbnīcām digitālās kompetences centrā EDUKACJA 3.0 un apskatot pašu EDUKACJA 3.0. centru.

Ar ieguvumiem un Erasmus pieredzi dalās Sarmīte Višķere: “Laiks pagāja nemanot, gūstot jaunu pieredzi savam darbam matemātikas mācīšanā, kas ir tikai ieguvums man un maniem kolēģiem Šķibes pamatskolā. Komandējuma laikā bija arī iespēja iepazīt ievērojamākās, krāšņākās vietas tuvākajā apkārtnē, kas, manuprāt, ir lielisks Eramsus+ programmas papildus bonuss. Brīvajā laikā apskatījām Ļubļinas vecpilsētu, pabijām Ļubļinas vēstures muzejā, izstaigājām skaisto pilsētu Vislas upes krastā Kazimež Doļņij, kā arī iepazinām Polijai raksturīgāko ēdienkarti. Noteikti ikvienam iesaku, ja tāda iespēja pastāv, izmantot Erasmus programmu sevis bagātināšanā un redzes lauka paplašināšanā.”

“Matemātika pamatskolas skolotājiem” ir 3 gadīgs Erasmus+ programmas projekts, kura laikā plānots izveidot pedagoģisku materiālu ar mācību metodēm matemātikas mācīšanas procesa uzlabošanai darbā ar 7-11 gadu veciem izglītojamiem, īsus didaktiskus video, kas skaidros metožu veiksmīgu pielietošanu un E-platformu, kurā būs atrodami materiāli par projekta laikā izstrādātajiem mācību rīkiem un metodēm.

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm skatīt šeit.

 

Šķibes pamatskolas pedagogi pilnveido savas profesionālās zināšanas un apmainās ar labās prakses piemēriem partneristitūcijā Polijā: