Projekti
Šķibes pamatskolas skolēni viesojas strausu fermā

Šā gada 8.jūnijā 17 skolēni no Šķibes pamatskolas 1.-5. klases viesojās SIA "Ratītes" strausu fermā "Mazzariņi", projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

Skolēniem bija iespēja doties ekskursijā uz strausu fermu, kur nodarbības iesākās ar iepazīšanos un drošības instruktāžu. Skolēniem bija iespēja iepazīt fermas darbības virzienu – tajā tiek audzēti planētas lielākie un ātrākie putni – strausi, emu, nandu. Fermas vadītāja izstāstīja kādas īpašas zināšanas nepieciešamas par strausveidīgo putnu audzēšanu, kā arī pastāstīja par fermā nodarbinātajiem darbiniekiem. Šis ir ģimenes uzņēmums, kurš nodarbojas arī ar lauku tūrismu. Ekskursijas noslēgumā skolēnu gūtās zināšanas tika pārbaudītas ar dažādu jautājumu palīdzību arī tika uzklausīts vērtējums par redzēto, izteikti secinājumi un viedokļi.

Skolēniem ekskursija bija interesanta, viņi secina, ka ir uzzinājuši daudz ko jaunu par šo darbu, cilvēkiem, kuri to dara, kā arī iepazina planētas lielākos putnus. Skolēni ir ieguvēji pēc šīm nodarbībām. Skolēni secina - bija ļoti interesanti; patika; grūts un atbildīgs darbs; skaisti, lieli un spēcīgi putni.

Informāciju sagatavoja Dace Jakušonoka, Šķibes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

attels