Projekti
Skolēni iepazīst amatu kā dzīves pamatu

Šā gada 20.maijā Elejas muižas parkā Jelgavas novada “Bērnu svētku” (2017.gadā apvienoti ar Jelgavas novada svētkiem) laikā Jelgavas novada projekta izmēģinājumskolu un projektā neiesaistīto izglītības iestāžu 1.-12.klašu skolēni amatu darbnīcās iepazina amatu kā dzīves pamatu.

Izglītojamie amatu nozaru darbnīcās iepazina dažādas profesijas – augkopības tehniķis, automehāniķis un restaurators. Darbnīcās skolēniem bija iespēja piedalīties praktisku darbu veikšanā, kas saistīti ar augiem, to augšanas specifiku un graudaugu attīstības stadijām, izzināt automašīnu uzbūvi un restaurācijas dažādu tehnoloģiju izmantošanu.

Amatu darbnīcas darba pasaules iepazīšanā par tēmu “Amats – dzīves pamats” organizēts saskaņā ar projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās iestādes” karjeras atbalsta plānu.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

Skolēni iepazīst amatu kā dzīves pamatu: