Projekti
Skolēni iepazīst dizaina nozari Latvijā

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” laikā skolēni no Elejas, Līvbērzes, Kalnciema un Vircavas vidusskolas mācību ekskursijas laikā 25.maijā “Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā” iepazinās ar dizaina nozari Latvijā, tās daudzveidību, izglītības un karjeras iespējām šajā jomā, kā arī darba specifiku.

Klausoties speciālistu stāstījumā, skolēni vairāk izprata dizainera darba pienākumus, veidojās priekšstats par dažādu dizaina priekšmetu tapšanas procesu un iesaistītajiem citu profesiju pārstāvjiem ar kuriem darba procesā nepieciešams sadarboties. Pēc muzeja dizaina kolekciju apskates un speciālistu izglītojošo pieredzes stāstu uzklausīšanas, skolēni piedalījās praktiskajā dizaina darbnīcā, kuras laikā viņiem bija iespēja kaut uz mirkli iejusties dizainera profesijā un radīt dažādu dizaina priekšmetu skices un pēc tam tās prezentēt.

Skolēni pasākumu vērtē kā ļoti izzinošu, vērtīgu un interesantu. Muzeja piedāvātās aktivitātes patiešām palīdzēja plašāk iepazīt un sajust, vai ir vēlēšanās savu nākotnes plānus saistīt ar šīs nozares profesijām. Praktiskā nodarbība jauniešiem mācīja domāt radoši un savu ideju pamatot citiem. Tāpēc daudzi jutās iedvesmoti un iedrošināti tālāk savu karjeru saistīt tieši ar dizaina nozari. Taču daži jaunieši nonāca pie atziņas, ka viņiem nepiemīt dizainerim tik ļoti nepieciešamais radošums un citādais skatījums uz ikdienišķām lietām, kas varētu apgrūtināt profesionālo iemaņu apgūšanu šajā arodā.

Informāciju sagatavoja Dace Vīpule-Kuļika - Jelgavas novada pašvaldības galvenā speciālsite karjeras izglītības jautājumos.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

attels