Novada ziņas
Skolēnu darbu izstāde “Ziemas brīnums”

Jelgavas novada pašvaldības ēkas gaiteņos (Pasta iela 37, Jelgava)  apskatāma novada izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu dalībnieku konkursa darbu izstāde “Ziemas brīnums”.