Sociālā joma
Šogad Platonē iecerēts aizsākt gājēju un velosipēdu celiņa izbūvi

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada martā noslēdza līgumu par ceļa projektēšanu un autoruzraudzību ar SIA  “3C”, kas apņēmies līdz jūlija beigām izprojektēt būvprojektu „Gājēju un velo ceļa izbūve posmā no a/c A8 līdz Platonei”. Lai gan būvprojekta izstrāde vēl ir procesā, tomēr jau zināms, ka projekts paredz objektā ne vien izbūvēt apvienoto gājēju/velosipēdu ceļu ar bruģakmens segumu, bet arī veikt apgaismojuma uzstādīšanu, kas nodrošinās autoceļa V 1085 Vircava-Platone izgaismošanu.

Projekts paredz apvienota gājēju un velosipēdu ceļa izbūvi gar Mežkalēju ielu, Platonē un autoceļa V 1085 Vircava – Platone posmā no Platones ciema Centra ielas līdz autoceļam A8 Rīga – Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene).  Jaunizveidotais celiņš sniegs iespēju Platones iedzīvotājiem to izmantot ne vien pastaigām un velo braukšanai, tas nodrošinās arī drošu un ērtu nokļūšanu uz sabiedriskā transporta pieturu, kas atrodas pie autoceļa A8.

Projekta ietvaros plānots visā posmā, kas kopumā aptvers 1200 metrus, izbūvēt gājēju un velosipēdu ceļu 2,50 metru platumā, atdalot gājēju celiņu no brauktuves ar zaļo zonu, kurai būs virszemes ūdens uztvērēji, kas ūdeņus novadīs drenāžas sistēmā. Tāpat izbūvēs ceļu drošības barjeru un izceltu betona apmali. Būvprojekts paredz arī jaunajam celiņam veikt apgaismojuma uzstādīšanu un posmā pār dzelzceļu Jelgava-Meitene (57. kilometrā) izbūvēt gājēju pāreju ar drošības labirintiem.

Līdzās būvprojekta izstrādei pašvaldībā norit darbs pie dokumentācijas veidošanas, lai Platones gājēju un velosipēdu celiņu noteiktu par augstas gatavības projektu ar mērķi to iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotajai valsts aizdevuma programmai, kas tiek realizēta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”. Pozitīva lēmuma gadījumā, pašvaldība iecerētos projekta darbus Platonē aizsāks šī gada rudenī un noslēgs ne vēlāk kā līdz 2022.gada beigām.

Foto: Pexels.com