Atbalsts

Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” (turpmāk - Asociācija) Latvijā darbojas kopš 1997.gada kā sociāla labdarības organizācija, kura visvairāk pazīstama nodrošinot ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Jau 5 gadus mūsu rūpju lokā ir gandrīz 400 dažādos Latvijas reģionos dzīvojošas ģimenes, kurās par bērniem gādību uzņēmušies audžuvecāki, aizbildņi, adoptētāji. Atbalsta centra “AIRI vecākiem” piecu reģionālo struktūrvienību darbinieki, Vidzemē (Valmierā), Zemgalē (Bauskā), Kurzemē (Kuldīgā), Gulbenē un Rīgā, nodrošina sākotnējo apmācību ģimenēm, kuras vēlas rūpēties par audžubērniem, arī regulāras turpmākās apmācības, kā arī sniedz nepieciešamo ikdienas atbalstu aprūpētājiem un bērniem (sociālā darbinieka un dažādu speciālistu konsultācijas).

Vecāku aprūpi zaudējušiem bērniem, ienākot audžuģimenē vai nokļūstot aizbildņa ģimenē, diemžēl nav bijusi tā gaišākā pieredze. Taču ir teiciens:  “Grūti laiki rada stiprus cilvēkus, un  tad stipri cilvēki rada labus laikus.” Tāpēc arī mūsu kā sabiedrības pienākums ir sniegt atbalstu šiem bērniem, dot viņiem iespēju izaugt saprotošā un atbalstošā ģimenē.

Soli pa solim audžu ģimene