Projekti
Sporta pedagogi seminārā apgūst jaunas metodes sporta nodarbību vadīšanā un iepazīstas ar projektā izstrādātu rokasgrāmatu

Laikā no 2018.gada 13. līdz 14.aprīlim Jelgavas novada Sporta centrā seminārā tikās 8 Jelgavas novada Sporta centra treneri un sporta pedagogi, lai apgūtu jaunas metodes ikdienas darbā ar bērniem un noklausītos 2 treneru gūto pieredzi seminārā Atēnās, Grieķijā šā gada 2018.gada janvārī, kas tika organizēts ar mērķi prezentēt starptautiskā projekta darba grupas izveidoto unikālo mācību materiālu un apmācīt projekta konsorcija dalībnieku sporta pedagogus un trenerus pēc rokasgrāmatas “Vērtību mācīšana bērniem sportojot: 120 spēles laimīgiem bērniem” vadlīnijām.

Semināra dalībnieki intensīvā divu dienu programmā iepazinās ar projekta  Nr.2016-2859-/001-001 “Godīga spēle un gandarījums sportā” (FAIRHAP – Fair Play and Happiness through Sports) būtību, mērķi,  aktualitātēm un turpmāko darba plānu, kas būs tieši pakārtots pēc konkrētā semināra rezultātiem, jo aprobējot iegūtās zināšanas, izmantojot mācību materiālu un  metodes sporta pedagogiem būs jāorganizē 8 dažādu sporta veidu komandas ar vismaz 12 dalībniekiem – bērniem sportistiem, lai jau praksē īstenotu izstrādātā materiāla teoriju, metodes un ieteikumus darba organizēšanā un dažādu sporta vērtību, tajā skaitā arī Olimpisko vērtību izskaidrošanu. Plānots, ka 2018.gada rudenī tiks organizēts turnīrs ar konkrēto komandu dalību, lai varētu iegūt rezultātus novērojot, analizējot bērnu, vecāku, treneru uzvedību, savstarpējo komunikāciju, rīcību un godīgu sporta principa ievērošanu nodarbojoties ar sportu gan komandas veidolā, gan individuāli. Tāpat turnīrs būs arī kā apmācībās apgūto metožu paraugdemonstrējumi.

Sporta centra direktora vietniece prezentēja rokasgrāmatu “Vērtību mācīšana bērniem sportojot: 120 spēles laimīgiem bērniem”, kura tika izsniegta grāmatas formā katram semināra dalībniekam, tāpat arī pieejama projekta mājas lapā: https://www.fairhap-project.eu/material/. Savukārt Sporta centra treneris Jānis Leitis pārējiem kolēģiem prezentēja metodes pozitīvas sporta vides un sabiedrības radīšanā, bet Gerda Sirmā – dinamiskās spēles un metodoloģiskos aspektus. Seminārā dalībnieki aktīvi diskutēja par praktiskajiem piemēriem un metodēm. Treneriem līdzdarbojoties tika izvēlēti sporta veidi komandu sastādīšanā apmācībai un turnīram, tie ir šādi – volejbols, orientēšanās sports, vieglatlētika, regbijs. Kopā 8 komandas treneru vadībā dažādās sporta disciplīnās 24 nedēļu garumā (kopā 72 stundas treniņiem) apgūs prasmes, iemaņas un vērtības sportojot, tāpat arī, apgūstot teoriju un aprobējot rokasgrāmatā aprakstītās metodes, Olimpiskās vērtības ikdienas darbā.

Seminārs organizēts Erasmus+ programmas projekta Nr. 2016-2859/001-001 - “FAIRHAP - Fair Play and Happiness through Sports” (Godīga spēle un gandarījums sportā) projekta aktivitātē A5 - sporta pedagogu un treneru apmācības. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.

2017. gada janvārī piecu partneru konsorcijs no Grieķijas (Creative Thinking Development – CRE.THI.DEV), Rumānijas (Aleksandra Jana Kuza universitāte Jasī pilsētā), Bulgārijas (nevalstiskā organizācija Haskovā – Inter Sport Group), Itālijas (Alesandrijas Socio-ekonomiskais Eiropas institūts) un Latvijas (Jelgavas novada pašvaldības Sporta centrs) apvienojās Eiropas Komisijas līdzfinansētā Erasmus+ programmas projektā Nr.2016-2859-/001-001 “Godīga spēle un gandarījums sportā“ (angļu valodā - “Fair Play and Happiness through Sports (FAIRHAP)”.

attels