Novada ziņas
Staļģenes pasta nodaļai līdz 3.februārim mainīts darbalaiks

Tehnisku iemeslu dēļ no 2023.gada 23.janvāra līdz 3.februārim Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes pasta nodaļai tiek mainīts darbalaiks – pasta pakalpojumus šajā periodā nodrošinās mobilais pastnieks katru darbdienu no plkst.12 līdz 13 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā. Saņemot aicinājumu par sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt tā saņemšanu savā dzīvesvietā vai Staļģenes pasta nodaļā, iepriekš zvanot pa tālruni +371 67008001 vai +371 27008001.

Tāpat kā līdz šim, Jaunsvirlaukas pagasta iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.    Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u.c.   Ar pastnieka starpniecību Jaunsvirlaukas pagasta iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus dzīvesvietā iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni: 27008001 vai 67008001.   Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu savā dzīvesvietā vai Staļģenes pasta nodaļā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Bez iepriekšēja pieteikuma sūtījumus var saņemt arī pasta centrā Jelgava Katoļu ielā 2b pirmdienās–piektdienās no plkst.8 līdz 19.   Informācija par izmaiņām Staļģenes pasta nodaļas darbībā izvietota klientiem redzamā vietā uz pasta nodaļas ārdurvīm.