Sociālā joma Projekti
Staļģenes vidusskola gūst pieredzi mācību procesa vadīšanai un skolēnu brīvā laika pavadīšanai dabā

Jau gadu Staļģenes vidusskola sadarbībā ar partnerskolām no Igaunijas, Rumānijas un Ziemeļmaķedonijas īsteno  Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu “Nesteidzīga izglītība dabā”.

Projekta ietvaros Staļģenes vidusskolā ir uzstādīts aprīkojums, lai skolēni starpbrīžus varētu pavadīt aktīvi kustoties: Sporta zālē Traversā kāpšanas siena, savukārt pie skolas ir ierīkots laukums ar dažādiem vingrošanas rīkiem.

Lai uzsāktu mācību procesa, īpaši STEM mācību priekšmetu (matemātika, dabaszinības, inženierzinības, tehnoloģijas) nodarbību vadīšanu ārpus skolas telpām, šī gada pavasarī Staļģenes vidusskolas pedagogi virtuāli piedalījās Igaunijas partnerskolas Palade pamatskolas vadītajās apmācībās. Apmācību laikā bija iespēja piedalīties igauņu partneru organizētajās meistarklasēs, lai gūtu iedvesmu un idejas dabas materiālu izmantošanai STEM mācību priekšmetu praktiskajās nodarbībās. Nākamās pedagogu apmācības plānotas jau oktobrī. Šoreiz tās organizēs un vadīs Ziemeļmaķedonijas partneri.

Neskatoties uz attālināto mācību darbu, Staļģenes vidusskolas pedagogi un skolēni jau pagaišajā mācību gadā īstenoja virkni dažādu aktivitāšu, padarot mācību procesu interesantāku un praktiskāku: interešu izglītības pulciņš par veselīgu dzīvesveidu, Projekta logo konkurss, Virtuālā ekskursija uzņēmumā “Fortuma”, klašu mājsēdes maratons.

Augustā Staļģenes vidusskola uzņēma sadarbības partneru skolēnu delegācijas, organizējot starptautisku vasaras nometni. Nometnes laikā dalībnieki apmeklēja Rīgu, Ķemeru Nacionālā Parka purva taku un Jelgavu. Kā arī veica praktisko izziņas darbu Staļģenes skolā. Ekspertu vadībā tika veikta izpēte dažādos ar  veselīgu dzīvesveidu saistītos aspektos. Nenovērtējama ir pedagogu, skolēnu un vietējās Staļģenes pagasta darbinieku un iedzīvotāju iesaistīšanās nometnes neformālo aktivitāšu organizēšanā nometnes dalībniekiem!

Projekts turpināsies vēl vienu gadu. Tā laikā paredzētas dažādas vietējās aktivitātes skolā par veselīgu dzīvesveidu,  mācību procesa un skolēnu brīvā laika organizēšanu ārpus telpām, kā arī paredzētas starptautiskas aktivitātes: Staļģenes vidusskolas skolēni un pedagogi dosies pieredzes apmaiņas braucienos uz Igauniju, Rumāniju un Ziemeļmaķedoniju.

Darbība starptautiskā projektā apliecina, ka novada skolas ir gatavas ne tikai gūt jaunu pieredzi un mācīties no labās prakses, bet ir ar pietiekamu kapacitāti un zināšanām, lai starptautiskā līmenī vadītu jaunas prakses ieviešanu savā skolā un citās Eiropas skolās. 

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts “Nesteidzīga izglītība dabā” (Slow down education in the nature) (Nr. 2020-1-LV01-KA229-077522_1) tiks īstenots no 2021.gada 2.novembra līdz 2022.gada 1.novembrum. Projekta kopējais finansējums 126 214 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Staļģenes vidusskolai projekta īstenošanai pieejamais finansējums sastāda 45 630 EUR.