Projekti
Staļģenes vidusskolas pedagogi gūst pieredzi Rumānijā

No 7. -10. jūnijam Staļģenes vidusskolas pedagogi devās uz Rumāniju, Jelgavas novada sadarbības partnera Ardžešanas apgabala Topoloveni tehnoloģisko vidusskolu, kur kopā ar pedagogiem no Igaunijas un Ziemeļmaķedonijas iepazina Rumānijas izglītības sistēmu, vēroja atvērtās nodarbības un izzināja Rumānijas kultūrvēsturiskās vērtības.

Staļģenes vidusskolas matemātikas skolotājas, Erasmus+ projekta asistentes Ilzes Ērstiķes īss pārstāsts par pieredzēto Rumānijā:

“Pirmās dienas aktivitātes sākās ar vizīti  Topoloveni tehnoloģiskajā  vidusskolā, kuras laikā apskatījām skolu, iepazināmies ar skolas darbību, mācību procesa organizēšanu un uzskaiti un izglītības sistēmu Rumānijā. Tā kā skolas mācību gads Rumānijas skolās beidzās 10. jūnijā, tad mums bija iespēja vērot klātienē fizikas stundas, kuras norisinājās dabā, ārpus klases telpām. Skolēni izmēģināja  dažādus vienkāršos mehānismus dabā – trīsi, dinamometru, loku u.c. Skolēnu darbībā aktīvi iesaistījās arī vērotāji, līdz ar to nodarbība ievilkās, bet mums bija iespēja pašiem izbaudīt un izmēģināt veicamās aktivitātes. Pēcpusdienā katras dalībvalsts delegācija prezentēja paveikto- novadītās nodarbības dabā, pasākumus , kurus veido un vada skolēni skolēniem, kā arī Veselības dienas plakātu veidošanas aktivitātes un projekta  pulciņa darbības invertējumu.

Otrā dienā devāmies vizītē pie Topoloveni pilsētas mēra, kurš prezentēja pilsētu, tās attīstības redzējumu un izglītības problēmas kopumā. Apskatījām pilsētas katedrāli un muzeju, kā arī kultūras centru. Piedalījāmies skolas mācību gada noslēguma pasākumā 3.klasei. Katrai klasei pilsētas kultūras centrā notiek svinīga atzīmju grāmatiņas pasniegšana, kuras laikā uz skatuves tiek izsaukts katrs skolēns.  Skolotāja atzīmē viņa attiecīgā gada sasniegumus un pasniedz simbolisku medaļu par veiksmīgu mācību gada pabeigšanu. Pēcpusdienā baudījām skolēnu sarūpētu apsveikumu koncertu, kurā piedalījās dziedātāji, dejotāji un spēlēja dažādus mūzikas instrumentus.

Trešā dienā iepazinām Rumānijas dabu un kultūrvēsturisko mantojumu - Drakulas pili un Brašovas pilsētu. Te nu mums, latviešiem, jāatzīst, ka Transilvānijas kalnu serpentīni vien bija piedzīvojums! Šis arī ir laiks Rumānijā, kad skolēni aktīvi apmeklē dažādus muzejus un mācās ārpus skolas telpām.

Pēdējās dienas rīta cēlienā piedalījāmies muzejpedagoģijas nodarbībā Golešti muzeju, kurā uzzinājām par skolu sistēmas un nacionālās kultūras  veidošanās vēsturi Rumānijā. Arī šeit satikām vairākas skolēnu grupas, kuras mācījās un piedalījās radošajās darbnīcās. Pēcpusdienā notika nākamo projekta aktivitāšu plānošana.

Visā vizītes laikā par mums rūpējās Topoloveni   tehnoloģiskajās  vidusskolas skolotāja Oana Botirca ar vīru Sorianu.  Pārbraucienu laikā no skolas uz viesnīcu un ekskursijā Rumānijas kultūru iepazinām vislabāk, jo Soriana stāstījumi un neplānotās mini ekskursijas radīja pilnīgāku iespaidu par valsts kultūru un tradīcijām”

Projekta ietvaros septembrī plānota apvienotā moblitāte Ziemeļmaķedonijā, kur piedalīsies skolēni un pedagogi. Šī tad arī būs noslēdzoša starptautiskā aktivitāte projektā.

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts “Nesteidzīga izglītība dabā” (Slow down education in the nature) (Nr. 2020-1-LV01-KA229-077522_1) tiks īstenots no 2021.gada 2.novembra līdz 2022.gada 1.novembrim. Projekta kopējais finansējums 126 214 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Staļģenes vidusskolai – projekta vadošajam partnerim projekta īstenošanai pieejamais finansējums sastāda 45 630 EUR Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību.