Projekti
Svētes pamatskolā ieviesīs jaunu ilgtspējīgu un attīstošu metodi

Laikā no 30. Līdz 31.jūnijam Svētes pamatskolas speciālais pedagogs Ināra Ozoliņa apmeklēja apmācības “Barboleta attīstošas metodes izmantošana*”, lai turpmāk šīs pedagoģiskās intervences platformas piedāvātās iespējas integrētu ikdienas darbā izglītības iestādē.

Barboletas inovatīvā mācību metode palīdz attīstīt domāšanu, atmiņu un koncentrēšanās spējas. Jāuzsver, ka šī līdzsvara izmantošanas tehnika sevišķi ieteicama valodu un matemātikas apmācībā, darbā ar bērniem ar mācīšanās traucējumiem, uzvedības pašregulācijai un emociju atpazīšanai. Neirologu pētījumi apliecina, ka, izmantojot kustības mācību procesā, tiek panākta maksimāla uzmanības koncentrēšana, iekšējās spriedzes un stresa mazināšana. Bērniem šī metode patīk, jo apgūt jauno kustoties ir aizraujoši un viegli. Metodes būtība ir apmācība, izmantojot līdzsvara platformu. Tāpat jāuzsver, ka “Barboleta” metode ir piemērota darbam ar bērniem no 1.5 gadu vecuma līdz pat pieaugušam vecumam. Metodi savā darbā var izmantot plašs speciālistu loks - logopēdi, speciālie pedagogi, psihologi un jebkurš īpaši apmācīts pedagogs mācību iestādē. Speciālisti saskata virkni ieguvumu, apmācību procesā lietojot Barboletas līdzsvara platformas:

  • skolēni veiksmīgāk apgūst mācību vielu;
  • paaugstinās darba motivācija, uzmanības noturība un darba atmiņas iesaiste mācību procesā;
  • atvieglots darbs speciālistiem;
  • bērns trenē paškontroles iemaņas;
  • kustībā bērniem ir vieglāk runāt par emocijām, ikdienā notikušajām situācijām, modelēt jaunas situācijas.

Šajās maksas apmācībās bija iespējams piedalīties, jo Svētes pamatskola īsteno Erasmus+ projektu Nr.2018-1-LV01-KA201-046963 “Tolerance and quality inclusive education in school” (Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītība skolā”), kurā viens no mērķiem ir apgūt jaunas metodes, lai veicinātu mācīšanās motivāciju un mazinātu traucējošās uzvedības gadījumus klasē un apzināt citus mācīšanās šķēršļus. Vairāk par pašu projektu

 

*Skaidrojums - Barboletas metodes autore ir attīstības centra „Mācos mācīties” klīniskā psiholoģe un speciālā pedagoģe Baiba Blomniece-Jurāne, kurai ir ilggadēja pieredze darbā ar bērniem, tajā skaitā bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem.

Logo "Līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma"