Pašvaldība
Tautsaimniecības komitejas sēde Nr. 12

20.12.2022., plkst.16:00

Darba kārtība:

 1. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2022.gada 25.maija lēmumā Nr.3 (protokols Nr.22/2022) un  detālplānojuma “Jānīši”, Ānē, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
 2. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu (Piparu iela 2, Iecēni, Cenu pag.)
 3. Par zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (Cidoniju iela 25 un Cidoniju iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pag.) 
 4. Par zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (“Zalkšmalas” un “Ziedonis 362”, Tušķi, Līvbērzes pag.)
 5. Par zemes vienību apvienošanu, nosaukumu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (“Saulrīti” un “Jaunoši 2”, Brankas, Cenu pagasts)
 6. Par zemes vienības sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu infrastruktūras objektam  (pagasta ceļš "Mežciems-Kārniņi", Jaunsvirlaukas pag.)
 7. Par 2022.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.18 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas novadā” precizēšanu
 8. Par Medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
 9. Par grozījumu Jelgavas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāvā
 10. Par hidrantu uzturēšanas deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jelgavas novada KU
 11. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jelgavas novada KU
 12. Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA ”Jelgavas novada KU”  (kapsētu apsaimniekošana)
 13. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2022.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.13 (protokols Nr.18/2022) un  detālplānojuma “Līgas”, “Līgas Rozes” un “Līgas Neļķes”, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
 14. Par dzīvesvietas deklarēšanas un papildu adreses reģistrēšanas iestāžu noteikšanu