Tautsaimniecības komitejas sēde
Sadarbības vizīte Norvēģijā

28.03.2023., plkst. 16.00.
Attālināti.

  1. Informatīvs. Par centralizētās siltumapgādes attīstību Jelgavas novadā