Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāles pirmsskolas grupas bērni ielūdza savus mīļtētiņus uz Tēvu dienas pasākumu, kas notika 11.septembrī skolas ēkas pagalmā.

Tēvus gaidīja dažādi pārbaudījumi, kurus bija izdomājuši bērni, skolotājas S.Pauliņa, V.Ločmele un grāmatu pele Lora, kuras lomā iejutās Krišjāņu pagasta bibliotekāre S.Sinele. Vispirms pele Lora aicināja tēvus palasīt grāmatu saviem mīluļiem. Pasākuma gaitā tēvi kopā ar bērniem makšķerēja zivis, šķiroja pupas un taisīja lidmašīnas, kuras vajadzēja meistarīgi piezemēt noteiktā laukumā. Notika arī līdzsvara pārbaudījums – gājiens ar koka kājām, ar to visi veiksmīgi tika galā. Zīmējot sava bērna portretu, tika pārbaudīts tēvu radošums.

Tēvu dienu svinam rudenī, bet Mātes dienu- pavasarī, tāpēc bērni kopā ar tēviem iestādīja katrs savu tulpi puķu dobē pie skolas ēkas, ko uzdāvināt māmiņām Mātes dienā.

Pateicībā par aktīvu darbošanos tēvi saņēma diplomus.

Paldies tēviem par jauko kopā būšanu, un atraktīvajai pelei Lorai par pasākuma kuplināšanu!

Krišjāņu filiāles pirmsskolas skolotāja S.Pauliņa