Projekti
Tradicionālais – mūsdienīgais. Kā to savieno Horvātijā?

Martā URBACT programmas “AGRI-URBAN” projekta ietvaros notika tikšanās pie projekta partnera Petrinjas pašvaldībā Horvātijā.

Vizītes laikā iepazināmies ar amatnieku un mājražotāju veikaliņu “Siltumnīca”, kas Petrinjā izveidots ar pašvaldības atbalstu. Veikaliņā iespējams iegādāties 19 vietējo amatnieku no Banovinas reģiona izstrādājumus – gan sulas, ievārījumus, alkoholiskos dzērienus, dārzeņu konservus, tējas, gan arī tradicionālos amatniecības izstrādājumus no māla un tekstila. Salīdzinot ar Jelgavas novada pašvaldības atbalstīto “Amatnieku sētu” Jelgavā, Petrinjas “Siltumnīca” pēc izmēra ir ļoti neliels veikaliņš, kurā turklāt nav pieejami norēķini ar karti – tāpat kā daudzās tirdzniecības vietās Petrinjā. Veikaliņš iekārtots ar labu gaumes un stila izjūtu. Kopumā vietējie un tradicionālie produkti horvātiem ir ļoti iecienīti un viņi ar tiem lepojas.

Vizītes ietvaros iepazināmies arī ar Petrinjas lauksaimniecības vidusskolu, kas dibināta 1860.gadā un kas sevi raksturo ar vārdiem “Tradīcijas un kvalitāte”. Skolā mācās apmēram 450 skolēni un strādā 50 pasniedzēji. Skolā apgūst gan vispārizglītojošos priekšmetus, kā arī apgūst specializētos priekšmetus jeb profesijas – miesnieks, augļu un dārzeņu pārstrāde, iekļaujot vīna ražošanu, kā arī maizes un miltu izstrādājumu gatavošana. Skolai ir divas siltumnīcas, pieejamas laboratorijas un aprīkojums gaļas pārstrādei, piena produktu (siera) izgatavošanai, dārzeņu un augļu apstrādei, piemēram, ābolu čipsu gatavošanai. Visi produkti tiek ražoti bez pievienotiem konservantiem, tie ir pilnībā dabīgi. Skolas ēkā atrodas arī veikaliņš, kur iespējams iegādāties skolā saražoto produkciju, kas ir labs risinājums un ļauj atpelnīt produktos ieguldīto naudu. Tuvākajā laikā skola plāno pārcelties uz lielākām telpām, jo esošās ir pārāk mazas izglītojamo skaitam. Skolai ir izdevies piesaistīt ES fondu līdzekļus jauno telpu un laboratoriju iekārtošanai.

Iepazināmies arī ar vietējās rīcības grupas (VRG) Zrinska gora Turopolje darbu. Pirmās rīcības grupas Horvātijā dibinātas 2008.gadā, šobrīd tādu valstī ir 56. VRG Zrinska gora Turopolje dibināts 2011.gadā (Horvātija Eiropas Savienībā iestājās 2013.gadā), tajā ietilpst 8 vietējās lauku pašvaldības un tā ir otrā lielākā vietējās rīcības grupa Horvātijā. Biedru skaits – 130 (galvenokārt nelielas zemnieku saimniecības, bet arī pašvaldības un citas biedrības), budžets 1.5 miljoni EUR. 60% ir privātā sektora un 40% sabiedriskā sektora projekti. Kā interesantu projekta piemēru pašas VRG īstenotajam projektam var minēt “Smart benches for smart communities” (Gudrie soli gudrai kopienai), kur sēžot iespējams uzlādēt telefonus, jo solos iestrādātas saules baterijas un arī pieejams Wi-Fi pārklājums.

Bilde