Projekti
Trīs dienu radošais praktikums "Gribu! Varu! Daru!"

Vasaras brīvlaika pēdējās dienās no 29. līdz 31.augustam novada jauniešiem bija iespēja piedalīties trīs dienu radošajā praktikumā “Gribu! Varu! Daru”, kas norisinājās Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas telpās projekta “HOP! (Palēciens)” ietvaros, kuru finansē Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2016. gadam.

Apmācībās piedalījās Jelgavas novada jaunieši vecumā no 13 līdz 16 gadiem, tajā skaitā jaunieši ar lielāku motivāciju iesaistīties dažādās aktivitātēs un jaunieši, kas līdz šim mazāk izrādījuši iniciatīvu iesaistīties. Apmācības vadīja neformālās izglītības treneri – Madara Mazjāne-Kokina un Reinis Širokovs.

Programmas ietvaros jauniešiem bija iespēja iepazīt sevi un citus, apzināties savus iekšējos resursus un vērtības, tādējādi attīstot savu personību, radošumu, sadarbības prasmes un veidojot pozitīvu motivāciju uzņemties iniciatīvu un iesaistīties savas dzīves iespēju dažādošanā. Jaunsargu 502. vienības vadītāja O. Karla virsvadībā jauniešiem tika organizēta aktivitāte “Izdzīvošana dabā”.

Jauniešu pārdomas pēc apmācībām:

  • Esmu ieguvusi ļoti daudz jaunu ideju. Esmu kļuvusi drošāka par sevi.
  • Esmu iemācījusies sadarboties.
  • Galvenais ir sadraudzēties un es esmu sapratusi to, ka mēs visi esam vienlīdzīgi. Un vajag komunicēt.
  • Labākā pieredze ir tā, ka spējam sadarboties.

Liels paldies treneriem Madarai Mazjānei – Kokinai un Reinim Širokovam.

Ņemot vērā jauniešu ieinteresētību, šādas neformālās izglītības apmācības plānojam organizēt arī turpmāk.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

attels